KOMTECH 2007

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I BEZPIECZNE MASZYNY I URZĄDZENIA
DLA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
13-15 listopada 2007 r. Ośrodek „ZAGROŃ” Szczyrk
 

Zakres tematyczny konferencji: 

  • Prognozy rozwoju maszyn i urządzeń górniczych do 2020 r.
  • Zmechanizowane systemy ścianowe.
  • Technologie drążenia wyrobisk korytarzowych.
  • Systemy transportu urobku i jazdy ludzi.
  • Inteligentne układy zasilania, sterowania i diagnostyki napędów maszyn i urządzeń.
  • Monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
  • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania, modelowania i symulacji pracy systemów mechanizacyjnych.
  • Metody identyfikacji, modelowania i wizualizacji czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni.
  • Badania maszyn i urządzeń.
  • Doświadczenia z eksploatacji systemów maszynowych.