Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu KOMTECH, organizowanej w dniach od 6 do 8 listopada br. w Hotelu Klimczok Resort & SPA.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie nowoczesnego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii jak i rozwiązań zielonych, praktycznych dla biznesu i mieszkańców Śląska.

Mając na względzie zmieniającą się rzeczywistość, kolejny rok formuła Konferencji KOMTECH traktująca głównie
o nowych technologiach mechanizacyjnych górnictwa została wzbogacona o zagadnienia związane z działaniami na rzecz wykorzystania terenów pogórniczych.

Zakres tematyczny konferencji przedstawia się następująco:

 • Projektowanie i konstruowanie urządzeń do wspomagania zabezpieczania podziemi kopalń przed zagrożeniami.
 • Rozwój elektromobilności w podziemnych zakładach produkcji miedzi i węgla koksującego.
 • Energooszczędność maszyn i urządzeń.
 • Techniki sztucznej inteligencji w przemyśle ciężkim.
 • Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn.
 • Inteligentne rozwiązania maszyn i urządzeń zgodnie z podejściem Przemysłu 4.0.
 • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
 • Nowoczesne obudowy górnicze.
 • Nowe technologie drążenia wyrobisk i eksploatacji surowców mineralnych.
 • Systemy transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi.
 • Zastosowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych w budowie maszyn.
 • Modelowanie i badania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
 • Technologie do wychwytywania metanu z powietrza kopalnianego.
 • Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego.
 • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w kopalniach.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania
  i zwalczania zagrożeń górniczych.
 • Technologie związane z magazynowaniem energii.

Zarządzanie energią.