Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych oraz warsztatów technicznych KOMTECH. Wydarzenia te  odbędą się w dniach od 10 do 12 października br. w Hotelu KLIMCZOK w Szczyrku.

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych jest aktywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regionu Śląska oraz zapoznanie się z doświadczeniami ekspertów z krajów, które w minionym okresie przechodziły działania transformacyjne związane z wygaszaniem górnictwa.

Konferencja dotyczyć będzie Sprawiedliwej Transformacji w wielu aspektach. Zaproszeni goście będą dyskutować zarówno o skutkach społecznych transformacji, na temat ekonomicznego aspektu działalności firm współpracujących z górnictwem oraz wyzwaniach technologicznych w zamykanych kopalniach. Podczas konferencji zostaną omówione możliwości przeobrażania zamykanych zakładów górniczych w przedsiębiorstwa wytwarzające i magazynujące zieloną energię.

Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku bardziej zielonej i przyjaznej klimatowi jest jednym z najważniejszych zadań, jakie określiła Unia Europejska. Stanowi to jednak szczególne duże wyzwanie dla regionów górniczych i chodzi zarówno o wyzwania technologiczne, jak i społeczne czy ekonomiczne. Proces transformacji obejmuje także likwidację infrastruktury wyrobisk dołowych oraz zabudowy powierzchniowej, a także szereg niezbędnych działań zmierzających do restytucji środowiska naturalnego i zabezpieczenia obszaru kopalni przed zagrożeniami, które mogą występować po zakończeniu eksploatacji.

Celem Konferencji jest również wykorzystanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego zgodnie z wytycznymi Zielonego Ładu – zalecenia dla interesariuszy procesu.

Referaty i dyskusje będą koncentrować się na następujących zagadnieniach:

 1. Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu sprawiedliwej transformacji rejonów pogórniczych.
 2. Zasady transformacji z uwzględnieniem wymagań zielonego ładu.
 3. Czynniki sprzyjające sprawiedliwej transformacji.
 4. Bariery sprawiedliwej transformacji.
 5. Zagospodarowanie terenów pogórniczych.
 6. Wytwarzanie zielonej energii, jej magazynowanie oraz zarządzanie energią.
 7. Tworzenie nowych miejsc pracy i wskazywanie nisz rynkowych.
 8. Zarządzanie procesem sprawiedliwej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 9. Określenie zasad procesu transformacji i sformułowanie wytycznych dla różnych grup
 10. interesariuszy, gwarantujących społeczną akceptację zmian.
 11. Projektowanie i konstruowanie urządzeń do wspomagania zabezpieczania podziemi kopalń przed zagrożeniami.
 12. Możliwości transferu technologii górniczych na rynki wschodzące górnictwa.
 13. Wsparcie promocji eksportu na rynku maszyn i urządzeń górniczych.

Szacuje się, że firmy około górnicze i z nimi współpracujące zatrudniają około 400 tys. pracowników. Duże nadzieje przedsiębiorców pokładane są w sprzedaży eksportowej, do krajów, gdzie rynek węgla wciąż się rozwija. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji dotyczących transferu wiedzy technicznej i technologicznej na wschodzące rynki górnictwa, a także możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczej oraz gospodarczej w zakresie rozwiązań dla górnictwa, mając na szczególnym względzie internacjonalizację oferty polskich producentów.