P R O G R A M

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH

Górnictwo w Dobie Zielonej Transformacji

6-8 listopada 2023 r.

Dzień 1: 6 listopada 2023 r.

12.00-14.30        Rejestracja uczestników

13.30-14.30        Obiad

14.30-14.45        Powitanie Uczestników – Dariusz PROSTAŃSKI, Dyrektor ITG KOMAG

14.45-15.00        Uroczyste otwarcie Konferencji – Marek Wesoły

15.00-16.15        Panel dyskusyjny – Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie 2030  – panel z udziałem naukowców oraz przedstawicieli WUG i Spółek Górniczych

  • Dariusz PROSTAŃSKI, Dyrektor ITG KOMAG – moderator dyskusji
  • uczestnicy dyskusji: Prezes WUG, Dyrektor GIG-PIB, Przedstawiciel Politechniki Śląskiej, Przedstawiciel JSW S.A., Przedstawiciel PGG S.A., Przedstawiciel TAURON Wydobycie S.A.

Podsumowanie prac realizowanych przez Zespół kierowany przez Dariusza PROSTAŃSKIEGO, Dyrektora ITG KOMAG w obszarze: „Zagrożenia techniczne w zakresie energomechanicznym” powołanego przez Wyższy Urząd Górniczy w celu dokonania analizy ukierunkowanej na sprecyzowanie tematów badawczych, których realizacja – w ramach uruchomianego przez Narodowe Centrum Badań I Rozwoju nowego programu strategicznego: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach 2030″ — przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

16.15-16.35        DynGOSP – Dynamiczne zarządzanie zapotrzebowaniem, produkcją, gospodarką zasobami i logistyką dystrybucji węgla kamiennego w gospodarce realizującej dekarbonizacyjny miks energetyczny – prezentacja założeń realizowanego w ramach IX edycji programu NCBiR GOSPOSTRATEG NAJWAŻNIEJSZEGO PROJEKTU W POLSKIM GÓRNICTWIE OD LAT – Artur DYCZKO

16.35-16.45        Przerwa kawowa

16.45-18.00        Panel dyskusyjny – Krajowy Planu Odbudowy, a Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych – panel z udziałem dyrektorów instytutów:

Dariusz PROSTAŃSKI, Dyrektor ITG KOMAG, Stanisław PRUSEK, Dyrektor GIG-PIB, Krzysztof GALOS, Dyrektor IGSMiE PAN, Aleksander SOBOLEWSKI, Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii, Mirosław SKIBSKI – Prezes Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

W panelu omówione zostaną strategiczne wyzwania wynikające z procesów transformacji regionów górniczych oraz procesów transformacji energetycznej, megatrendy i zmiany zachodzące w makrootoczeniu, przyszłą rolę samorządów oraz zagrożenia cyfrowe wynikające z rozwoju technologicznego w obszarze nowoczesnej energetyki.

Dążenie do zeroemisyjności to dziś priorytet wszystkich przedsiębiorstw, które mienią się odpowiedzialnymi społecznie. Wdrażanie innowacyjnych technologii, które mogą się przyczyniać do ekoefektywności firm to konieczność, która dotyczy tak korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z istotniejszych elementów na drodze do obniżenia śladu węglowego działalności, bez względu na jej wielkość i zakres, jest świadome korzystanie z energii elektrycznej. Narzędziem, które bez wątpienia to ułatwia, jest magazynowanie energii.

20.00                   Uroczysta kolacja

21.00                   Koncert

Dzień 2: 7 listopada 2023 r.

7.00-9.00            Śniadanie

Sala bankietowa

9.00-9.30             Boksyt, grafit, złoto, infrastruktura. Gwinea Conakry – niepowtarzalna szansa dla polskich firm nie tylko górniczych – Ghaleb Faouaz, Marcin Jabłoński

9.30-9.45             Instytut Zrównoważonego Rozwoju: najnowsze osiągnięcia, wyzwania i perspektywy – NAVICKIENĖ Renata Institute of Sustainable Development

9.45-10.30          Sesja „Oblicza elektromobilności na terenach pogórniczych w dobie zielonej transformacji”

Elektromobilność w górnictwie – czy jesteśmy na to gotowi? Krzysztof Pawlik –  INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Zespół zasilania bateryjnego dla wozów strzelniczych produkcji LENA-Wilków Przemysław Deja, ITG KOMAG

Bezpieczeństwo pracy ogniw litowych z aktywno-pasywnym systemem BMS w akumulatorowych układach zasilania maszyn górniczych – Wojciech Kurpiel, ITG KOMAG

10.30-11.30        Sesja „Samowystarczalność energetyczna”

Energia z metanu głównym celem strategii środowiskowej JSW S.A. – Sebastian Swaczyna, JSW S.A.

Uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące badań i certyfikacji jednostek kogeneracyjnych Andrzej Figiel, ITG KOMAG

Oszacowanie parametrów systemu fotowoltaicznego w kierunku samowystarczalności energetycznej obiektu typu akademik, Piotr Hylla, ITG KOMAG

Modułowy system zbierający i odprowadzający wodę opadową z naziemnych instalacji fotowoltaicznych, Michał Szelka, ITG KOMAG

11.30-11.40        Przerwa kawowa

11.40-13.00        Sesja HEET – innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Sala Audiowizualna

09:00-10:30        Panel dyskusyjny – TRANSFORMACJA TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZA TERENÓW PRZEKSZTAŁCONYCH dyskusja z udziałem naukowców oraz przedstawicieli samorządów Śląska:

  • Gabriela WOŹNIAK– moderator dyskusji
  • Uczestnicy dyskusji: Piotr Pyzik – Wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, Agnieszka ZAWISZA-RASZKA Dyrektor Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Damian CHMURA Uniwersytet Bielsko-Bialski, Michał BIEDA – Pierwszy Zastępca Prezydenta Bytomia, Joanna GRZYBOWSKA-PIETRAS Uniwersytet Bielsko-Bialski, Anna OSTRĘGA – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Ryszard NASKRĘCKI – Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, Dariusz JASIULEK ITG KOMAG

Celem panelu jest przedyskutowanie harmonogramu działań, które powinny zostać podjęte w celu systemowego odtworzenia ekosystemów miejskich. Głównym zadaniem toczonych dyskusji jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i przedsiębiorców wokół wyzwań cywilizacyjnych w którym zwały skały płonnej jako odpady przemysłu wydobywczego od ponad stu lat są stałym elementem krajobrazu Śląska.

10:30-10:40        Przerwa kawowa

10:40-13:00        Sesja: WEŁNA NA HAŁDZIE – Innowacyjne metody zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy – prowadzenie Gabriela WOŹNIAK Uniwersytet Śląski

Innowacyjne metody zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy – Joanna GRZYBOWSKA-PIETRAS Uniwersytet Bielsko-Bialski

Wpływ geostekstyliów stabilizujących glebę na roślinność nasypów powyrobiskowych i rowów odwadniających – Damian CHMURA, Anna SALACHNA Uniwersytet Bielsko-Bialski

W jaki sposób wyznaczyć biodegradację materiałów naturalnych – Tobiasz GABRYŚ Uniwersytet Bielsko-Bialski

Pierwsze efekty eksperymentu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu i w ITG KOMAG pt.: WEŁNA NA HAŁDZIE – Agnieszka ZAWISZA RASZKA MOB Zabrze, Bartosz POLNIK ITG KOMAG

Interdyscyplinarność koncepcji projektu WEŁNA NA HAŁDZIE – Gabriela WOŹNIAK Uniwersytet Śląski

Jak dodatek różnych form wełny wpływa na poziom respiracji substratu pochodzącego z hałd pokopalnianych – Wojciech BIERZA Uniwersytet Śląski

Projekt WEŁNA NA HAŁDZIE jest pierwszą inicjatywą badawczą realizowaną w ramach powołanego podczas Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego „Bezpieczeństwo Energetyczne, a Sprawiedliwa Transformacja”2023 – Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych. Inicjatywy badaczy Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego i Uniwersytetu Śląskiego oraz ITG KOMAG mającej na celu poprawę stanu środowiska na obszarach zurbanizowanych podlegających transformacji w oparciu o wiedzę naukową przy zaangażowaniu społeczeństwa.

Koncepcja i cele projektu WEŁNA NA HAŁDZIE wskazują, że wełna owcza i różne jej przetworzone formy mają właściwości hydrofilowe, dzięki czemu są w stanie gromadzić wodę w strefie korzeniowej roślin kolonizujących między innymi hałdy.

12:40-13:00        DYSKUSJA

13.00-15.00        Obiad

Sala bankietowa

15.00-16.00        Wyzwania technologiczne kopalń – systemy transportowe

Innowacyjne sprzęgła i wały wysokopodatne do górniczych przekładni zębatych, Andrzej Wieczorek, Politechnika Śląska

Analiza odkształceniowa i analiza nacisków powierzchniowych współpracujących ogniw łańcuchowych przy nominalnym obciążeniu, Mateusz Wójcicki, Jarosław Tokarczyk, ITG KOMAG, Andrzej N. Wieczorek, Politechnika Śląska

Teoretyczna i praktyczna weryfikacja zjawiska filtracji zanieczyszczeń stałych w napędach i sterowaniach hydrostatycznych, Dominik Rabsztyn, Politechnika Śląska

Algorytmy trasowania sieci sensorycznych stosowanych do diagnostyki maszyn i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, Jerzy Jagoda, ITG KOMAG

16.00-16.45        Rozwiązania dla górnictwa w zakresie bezpieczeństwa

Bezpieczniki topikowe firmy SIBA – zastosowanie w górnictwie, Mariusz Madurski, SIBA Polska       

Defibrylator AED dla podziemnych wyrobisk górniczych, Tomasz Ciupa CSRG S.A., Marek Kalita, ITG KOMAG

Wyniki badań modelowych, stanowiskowych i eksploatacyjnych układu doładowania podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej, Beata Borska – PGG S.A., KWK Ruda Ruch Halemba, Dawid Szurgacz – PGG S.A., KWK ROW Ruch Chwałowice

Sala audiowizualna

15:00-16.40        Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych szansą odtworzenia i zachowania ZIELONEGO ŚLĄSKA – warsztaty kierowane do członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczyć będą przyrodniczych podstaw odtwarzania i monitorowania ekosystemów zurbanizowanych Górnego Śląska.

W trakcie dyskusji poprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego i Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy zapoznają się z nowoczesną wiedzą dostępną w literaturze światowej, która powinna być wykorzystana w planowaniu i przeprowadzaniu transformacji regionów miejsko-poprzemysłowych w celu odtwarzania mozaiki ekosystemów prowadzącej do podnoszenia odporności miast na zmiany klimatu. W trakcie warsztatów wygłoszone zostaną referaty:

Jakimi zasobami przyrodniczymi dysponuje Śląsk – Centrum dziedzictwa przyrody Górnego Śląska – Dlaczego koncepcja CDPGŚ była przełomowa – Jerzy PARUSEL

Koncepcja Natural Capital – co wiemy i jak to wykorzystać – Kamila ADAMIK

Różnorodności mszaków w ekosystemach miejsko przemysłowych – Anna SALACHNA

Zwały skały płonnej jako przykład biodiversity hot spot – Szymon KAUL

Osadniki ziemne wód kopalnianych – dlaczego są ważne dla wzmacniania małej retencji i różnorodności biologicznej Bartosz JENDRZEJEK

Rola procesów adaptacyjnych dla zwiększania różnorodności biologicznej a przykładzie zmian fenologicznych – Jacek Kasztowski

16:40-17:00        Dyskusja

17:00-18:00        Koncert muzyki filmowej

19.30                    Kolacja w pubie

Dzień 3: 8 listopada 2023 r.

7.00-9.00             Śniadanie

Sala bankietowa

9.00-9.30            Dzisiejsza historia – czyli co dalej z górniczym dziedzictwem i górniczymi osiągnięciami techniki – wprowadzenie do projektu CoalHeritage, Kamil Szewerda, ITG KOMAG

9.30-10.30          Wyzwania technologiczne kopalń – systemy wydobywcze

Analiza wyników pomiarów zmian naprężeń eksploatacyjnych wsporników prowadnic dźwigu osobowego zabudowanego w szybie „Regis” w odniesieniu do wyników badań modelowych Krzysztof Rozwadowski, Kopalnia Soli WIELICZKA

Automatyczna ściana w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego – uwarunkowania i ograniczenia – Jacek Korski, ITG KOMAG

Poprawa bezpieczeństwa pracy w procesie likwidacji ściany wydobywczej, Joachim Stępor, ITG KOMAG

Wykorzystanie technologii MEMS w rozwoju monitoringu i diagnostyce kompleksu wydobywczego, Konrad Trzop – PGG S.A., KWK Ruda Ruch Bielszowice, Dawid Szurgacz – PGG S.A., KWK ROW Ruch Chwałowice

10.30-11.00        Podsumowanie i zakończenie Konferencji

11.30-13.00        Obiad i wyjazd uczestników