Ważne terminy

  • Konferencja – 10-12 października 2022 r.
  • Zgłaszanie tematów referatów – 31 lipca 2022 r.
  • Przesłanie referatów: