Ważne terminy

  • Zgłaszanie tematów referatów – 31 lipca 2022 r.
  • Przesłanie referatów: