Kalendarium konferencji KOMTECH:

Termin Konferencji – 6-8 listopada 2023 r.

Zgłoszenie referatu – 15 września 2023 r.

Przesłanie artykułu do punktowanej Monografii w języku polskim – 17 listopada 2023 r. – nabór ciągły

Przesłanie artykułu do Applied Sciences – 20 listopada 2023 r. – nabór ciągły

Przesłanie artykułu do Energies – 20 lutego 2024 r. – nabór ciągły

Zgłoszenie uczestnictwa – 23 października 2023 r.