KOMTECH 2008

9. Międzynarodowa Konferencja Nukowo-Techniczna

17-19.11.2008 r.

W dniach od 17-19 listopada 2008 r. odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna  KOMTECH 2008 poświęcona zagadnieniom innowacyjnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów mechanizacyjnych dla górnictwa, zorganizowana przez KOMAG we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejscem spotkania był Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” w Szczyrku.
 
Konferencja KOMTECH jest przedsięwzięciem  cyklicznym, którego głównym celem jest przegląd kierunków rozwoju wysoko wydajnych i bezpiecznych systemów mechanizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko pracy,  prezentacja najnowszych rozwiązań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców poszukujących nowych technologii,  przedstawienie zagadnień związanych z  nowoczesnymi metodami projektowania, badania i oceny systemów mechatronicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania  innowacyjnych technik i technologii, jak również popularyzacja działań proinnowacyjnych.

Honorowy patronat nad tegoroczną  konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.    

W konferencji wzięło udział 165 uczestników z 78 instytucji z kraju i zagranicy (Czechy, Niemcy, Słowacja).

Podczas dziewięciu konferencyjnych sesji zaprezentowano 41 referatów, w których przedstawiono wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych realizowanych przez ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe i przedstawicieli przemysłu  zarówno z kraju, jak i z zagranicy.  Zaprezentowane referaty zawierają opis doświadczeń, wynikających z eksploatacji wybranych systemów mechanizacyjnych oraz analizę tych doświadczeń ze względu na niezawodność i efektywność maszyn i urządzeń, wchodzących w skład systemów.

Organizatorzy  dołożyli wszelkich starań, aby w programie konferencji znalazły się wybrane przykłady możliwie jak najszerszego spektrum zagadnień związanych z mechanizacją górnictwa, a więc problemy kontroli zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych,  problematyka bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń, wchodzących w skład zmechanizowanych kompleksów ścianowych, chodnikowych oraz systemów transportowych. Zaprezentowano m.in. innowacyjne rozwiązania kombajnów górniczych, lokomotyw, ładowarek, wozów wiertniczych i systemów odstawy urobku. Zwrócono uwagę na ciekawe rozwiązania w zakresie instalacji odpylających. Część referatów dotyczyła nowoczesnych systemów zasilania, sterowania, diagnostyki
i monitoringu, przyczyniających się do zwiększenia niezawodności działania systemów mechanizacyjnych oraz do poprawy bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono również innowacyjne systemy mechanizacyjne dostosowane do modelu zintegrowanej kopalni.


W kilku referatach poruszono problemy związane z eksploatacją systemów mechanizacyjnych stosowanych w rejonach zagrożonych wybuchem. Omówiono zagadnienie oceny ryzyka
w procesie projektowania maszyn i urządzeń górniczych. W zakresie obudów zmechanizowanych zaprezentowano wyniki prac dotyczących rozkładu sił oraz zmian podporności
w warunkach dynamicznego oddziaływania górotworu. Przedstawiono informację na temat wyników badań nieniszczących głównych elementów sekcji obudowy zmechanizowanej oraz na temat systemu identyfikacji elementów obudowy.