KOMTECH 2010

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie relacji człowiek – maszyna – środowisko

17-19.11.2010 r., Ośrodek „Perła Południa”, Rytro

Projekt Programu Jubileuszowej Sesji prof. Zdzisława Kłeczka

15.15-15.30 Laudacja Jubilata – Małgorzata Malec, KOMAG.

15.30-15.45 Wykład Jubilata.

15.45-16.00 Kierunki prac badawczych realizowanych przez Jubilata – prof. Andrzej Zorychta, AGH.

16.00-16.15 Działania Jubilata na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górnictwie – przedstawiciel WUG-u.

16.15-16.30 Współpraca Jubilata z przemysłem – przedstawiciel KHW S.A.

16.30-16.45 Prace realizowane przez Jubilata na rzecz przemysłu miedziowego, KGHM „Polska Miedź” S.A.

16.45-17.00 Osiągnięcia dydaktyczne – dr Dagmara Zeljaś, CHEMKOP.

17.00-17.30 Składanie życzeń i gratulacji.

Patronat:

 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Prezesi:
Kompanii Węglowej S.A.

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.