KOMTECH 2011
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
16-18.11.2011 r.

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2011 r. (środa)

15.00-15.15 Otwarcie konferencji – Małgorzata Malec – Dyrektor KOMAG-u

SESJA I
Przewodnicząca: mgr inż. Małgorzata Malec – KOMAG
15.15-15.30 Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przy eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń – Józef Koczwara, Bogdan Perenc, Henryk Jagiełło
– Wyższy Urząd Górniczy

15.30-15.45 Metody i narzędzia wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w górnictwie – Teodor Winkler – KOMAG
15.45-16.00 Aktualne tendencje w robotyzacji maszyn roboczych – Józef Jonak – Politechnika Lubelska
16.00-16.15 Inteligentne systemy sterowania maszyn górniczych dla kopalni przyszłości – Dariusz Jasiulek, Antoni Kozieł, Krzysztof Stankiewicz – KOMAG
16.15-16.45 Dyskusja

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – KOMAG
17.00-17.15 Zmechanizowany kompleks ścianowy dla ścian o wysokości do 5,3 m na przykładzie dostawy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” – Andrzej Smutek, Bogusław Chrószcz – KOPEX S.A.
17.15-17.30 Innowacyjne rozwiązanie kompleksu do eksploatacji cienkich pokładów – Andrzej Meder – Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
17.30-17.45 Kombajn ścianowy typu KSW-460NE1 w zautomatyzowanym kompleksie ścianowym – Marek Kostka – Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
17.45-18.00 System automatycznego sterowania kompleksami ścianowymi Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w ideologii Smart – Jan Lubryka, Dariusz Macierzyński – Elgór+Hansen Sp. z o.o.
18.00-18.30 Dyskusja
18.45-19.30 Spotkanie Członków Komitetu Naukowego

17 listopada 2011 r. (czwartek)

SESJA III
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek – KOMAG
9.00-9.15 Doświadczenia KWK „Ziemowit” w rozbudowie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji wysoko wydajnych kompleksów ścianowych na napięcie 3,3 kV – Mirosław Janik, Jerzy Domagała, Sylwester Bogacki – Kompania Węglowa S.A. KWK „Ziemowit”
9.15-9.30 Automatyzacja odstawy urobku głównego na przykładzie Zakładu Górniczego „Piekary” – Grzegorz Dąbrowa – Kompania Węglowa S.A. ZG „Piekary”
9.30-9.45 Monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń – System monitoringu rozdzielnic średniego napięcia pracujący w KWK „Sośnica – Makoszowy” – Janusz Szyma – Kompania Węglowa S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy”
9.45-10.00 Doświadczenia eksploatacyjne obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp w KWK „Wieczorek” – Marek Pieszczek – Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Wieczorek”, Marek Szyguła – KOMAG
10.00-10.15 Uszkodzenia hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych eksploatowanych w Kompanii Węglowej – Jan Zdziebko – Kompania Węglowa S.A.
10.15-10.45 Dyskusja

SESJA IV
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler – KOMAG
10.45-11.00 Mechanizacja robót w kamiennych wyrobiskach górniczych – Marek Kalita, Dariusz Prostański – KOMAG
11.00-11.15 Problemy wykorzystania kombajnu tarczowego do drążenia wielkoprzekrojowych tuneli burzowych – Jan Marianowski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Mateusz Gajda – Kopalnia Kruszywa Naturalnego Łętowice POLDIM S.A. Tiltra Group
11.15-11.30 Innowacyjne rozwiązania zastosowane w kopalniach OKD a.s. w zakresie techniki urabiania oraz drążenia tuneli – Horst Gondek – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
11.30-11.45 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody – Krzysztof Nieśpiałowski, Tomasz Jasiulek, Jerzy Jura – KOMAG, Marek Miziak – Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
11.45-12.00 iRIS – System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu – Michał Warzecha – ELSTA Sp. z o.o., Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, Aleksander Piecha, Jerzy Jura – KOMAG
12.00-12.30 Dyskusja

SESJA V
Przewodniczący: prof. dr inż. Włodzimierz Sikora – KOMAG
14.00-14.15 Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 kierunkiem rozwoju nowoczesnych urządzeń transportowych – Krzysztof Kaczmarczyk, Henryk Suffner, Piotr Dobrzaniecki, Bartosz Polnik, Zdzisław Budzyński – KOMAG, Marek Heliński – Hellfeier
14.15-14.30 Akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1 jako alternatywa rozwiązań z napędem spalinowym – Andrzej Drwięga, Zdzisław Budzyński, Bartosz Polnik, Dariusz Czerniak – KOMAG, Krystian Skupień – NAFRA POLSKA
14.30-14.45 System WLSSTM – poprawa efektywności i bezpieczeństwa transportu z wykorzystaniem monitorowania bezprzewodowego – Przemysław Wiszniowski, Dariusz Babecki, Tomasz Mazur – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
14.45-15.00 Wykrywanie stanów awaryjnych i źródeł pożarów przenośników taśmowych – Jerzy Mróz, Małgorzata Szczygielska, Adam Broja, Dariusz Felka
– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

15.00-15.15 Zastosowanie systemów CAD w badaniach kolizyjności w poziomym transporcie podziemnym – Marek Dudek – KOMAG
15.15-15.45 Dyskusja
16.00-18.30 Posiedzenie Członków Klastra Maszyn Górniczych

18 listopada 2011 r. (piątek)

SESJA VI
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Michalak – KOMAG
9.00-9.15 Komputerowy dobór górniczych przenośników zgrzebłowych zintegrowanego systemu ścianowego – Józef Suchoń, Zbigniew Szkudlarek, Joanna Rogala-Rojek – KOMAG
9.15-9.30 Identyfikacja stanów obciążeń mas transportowanych przez kolejki podwieszone – Jarosław Tokarczyk, Kamil Szewerda – KOMAG
9.30-9.45 Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka związanego z ich obsługą – Marek Dźwiarek, Jarosław Jankowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy
9.45-10.00 Praktyczny przykład określania częstości kontroli okresowych urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn – Marek Dźwiarek – Centralny Instytut Ochrony Pracy, Olgierd Hryniewicz – Instytut Badań Systemowych PAN
10.00-10.15 Metoda oceny redukcji zapylenia przy zastosowaniu dysz powietrzno-wodnych w kombajnach ścianowych – Marek Jaszczuk – Politechnika Śląska, Dominik Bałaga – KOMAG
10.15-10.45 Dyskusja

SESJA VII
Przewodniczący: dr inż. Antoni Kozieł – KOMAG
11.00-11.15 System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jako narzędzie wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych – Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak, Magdalena Rozmus – KOMAG, Rafał Suiski – Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
11.15-11.30 Struktura programów szkoleniowych dla operatorów kolejek podwieszonych – Łukasz Jaszczyk – KOMAG
11.30-11.45 Możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w układach sterowania i diagnostyki maszyn górniczych – Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, Krzysztof Stankiewicz – KOMAG
11.45-12.00 Innowacje w technice wentylacji lutniowej i klimatyzacji. Zwalczanie zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia – Artur Kowalczyk, Tomasz Wikiera
– ELMECH-KAZETEN Sp. z o.o.

12.00-12.15 Klaster Maszyn Górniczych – Wacław Śledziński – KOMAG
12.15-12.45 Dyskusja
12.45-13.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji