KOMTECH 2014
15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
19-21.11.2014 r.

W dniach od 19-21 listopada 2014 r. odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu KOMTECH, poświęcona innowacyjnym technikom i technologiom dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności, zorganizowana przez ITG KOMAG pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Jej głównym celem był przegląd kierunków rozwoju systemów mechanizacyjnych dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przedstawienie zagadnień związanych z nowoczesnymi metodami projektowania, badania i oceny systemów mechatronicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem innowacyjnych technik i technologii, jak również popularyzacja działań proinnowacyjnych.

Podczas ośmiu konferencyjnych sesji wygłoszono 44 referaty, w których przedstawiono wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowanych przez ośrodki naukowe
i przedstawicieli przemysłu.

Specjalne sesje poświęcone były wynikom projektów realizowanych w ramach programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespół wykonujący projekt ICON przedstawił prace nad ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym z innowacyjnym systemem regulacji parametrów pracy napędów.  Przedmiotem kolejnej sesji były badania eksploatacyjne kombajnu KSW-800NE, zaprojektowanego i wyprodukowanego w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju” (INERG).  Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa pracy. W referatach Wyższego Urzędu Górniczego przedstawione zostały różne aspekty wypadkowości
w zakładach górniczych, w tym także związane z transportem ludzi pod ziemią. Referaty przedstawiające narzędzia metodologiczne kształtowania bezpieczeństwa funkcjonalnego znalazły swoje uzupełnienie w doniesieniach na temat rozwiązań sprzętowych i programowych znajdujących zastosowanie w podziemnych zakładach górniczych. Aplikacje technologii ICT
w górnictwie podziemnym omawiane było na tle efektywnej optymalizacji produkcji. W tej grupie tematycznej szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom programowym wspomagającym procesy projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń górniczych.

Konferencja KOMTECH 2014 stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń między naukowcami, konstruktorami, producentami oraz użytkownikami rozwiązań o charakterze innowacyjnym, umożliwiając uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w dziedzinie górnictwa podziemnego.