KOMTECH 2016

17.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ 

16-18 listopada 2016 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2016 r. (środa)


15.00-15.15 Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG


Sesja I
Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec

15.15-15.30 Stan bezpieczeństwa przy eksploatacji maszyn i urządzeń układów transportowych w zakładach górniczych w latach 2015-2016 – Zbigniew Ligęza, Stanisław Kurcz
– Wyższy Urząd Górniczy
15.30-15.45 Eksploatacja układów transportowych – wdrażanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa – Sławomir Liszka
– KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic”
15.45-16.00 Uwarunkowania prawne jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi w podziemnych zakładach górniczych – Zbigniew de Lorm, Marek Pytlik – Wyższy Urząd Górniczy
16.00 -16.15 Transport ludzi przenośnikami taśmowymi w zakładach górniczych TAURON Wydobycie S.A. – Grzegorz Strzelczyk – TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina
16.15-16.45 Dyskusja

Sesja II
Przewodniczący: dr inż. Jacek Korski – FAMUR S.A.

17.00-17.15 System oceny zgodności wyrobów, jako jeden z podstawowych czynników zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania – Andrzej Figiel – ITG KOMAG
17.15-17.30 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i eksploatacji wentylatorów głównych w podziemnych zakładach górniczych – Ryszard Noszczyk, Jacek Tkaczyk
– Specjalistyczny Urząd Górniczy
17.30-17.45
Dyspozytornia Zakładu Górniczego Sobieski TAURON Wydobycie S.A. jako przykład nowoczesnych systemów i rozwiązań w zakresie monitorowania zagrożeń i procesu produkcyjnego – Jacek Dubrowski – TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski
17.45-18.00
Wybrane elementy wspomagania informatycznego zarządzania produkcją w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Łucjan Gajda, Leszek Doległo
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
18.00-18.20 Prezentacja firmy Grünewald GmbH – Jörg Wittkamp
18.20-18.50
Dyskusja

17 listopada 2016 r. (czwartek)

 

Sesja III
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.00-9.15
Dostosowanie sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz do zmieniających się warunków eksploatacji – Marek Szyguła, Joachim Stępor – ITG KOMAG, Aleksander Kozera – KHW S.A. KWK „Wieczorek”, Włodzimierz Mostek, Zbigniew Lebda-Wyborny, Damian Kazubiński – HYDROMEL S.A.
9.15-9.30 Zmechanizowana obudowa nowego typu do pokładów cienkich – Grzegorz Stopka – Akademia Górniczo-Hutnicza
9.30-9.45 Koncepcja układu sterowania obudową podporową do niskich ścian – Waldemar Rączka – Akademia Górniczo-Hutnicza
9.45-10.00 Teoretyczne wyznaczenie dynamicznego współczynnika dla stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej przy udarowym obciążeniu – Dawid Szurgacz
– KHW S.A. KWK „Wujek”
10.00-10.30 Dyskusja

Sesja IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG

10.45-11.00 Rozproszone systemy sterowania maszyn i urządzeń górniczych – Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz, Jerzy Jagoda, Jerzy Jura – ITG KOMAG
11.00-11.15 Koncepcja algorytmu sterowania wydajnością przenośnika ścianowego – Kamil Szewerda – ITG KOMAG, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś – Politechnika Śląska
11.15-11.30 Zdalne sterowanie kombajnu chodnikowego – aspekty praktyczne – Jacek Korsk – FAMUR S.A.
11.30-11.45 Badania systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego w warunkach doświadczalnych – Sławomir Bartoszek, Marcin Jura, Jerzy Jagoda – ITG KOMAG
11.45-12.00 Wyniki badań stanowiskowych innowacyjnego systemu posuwu Flextrack – Krzysztof Kotwica, Piotr Gospodarczyk, Paweł Mendyka, Grzegorz Stopka
– Akademia Górniczo-Hutnicza, Edward Pieczora – ITG KOMAG
12.00-12.30 Dyskusja

 

SESJA V
Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora – ITG KOMAG

14.30-14.45 Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG – Piotr Dobrzaniecki, Krzysztof Kaczmarczyk – ITG KOMAG
14.45-15.00 Mechaniczny i hydrostatyczny układ przeniesienia napędu spalinowych lokomotyw dołowych – Krzysztof Nieśpiałowski, Krzysztof Kaczmarczyk – ITG KOMAG,
Dariusz Kozioł
– Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK „Piast-Ziemowit”
15.00-15.15 Wysokosprawne silniki z magnesami trwałymi w napędach górniczych – Maciej Bałkowiec, Leszek Brymora – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
15.15-15.30 Badania laboratoryjne ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych w aspekcie możliwości ich stosowania w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego – Zdzisław Budzyński, Bartosz Polnik – ITG KOMAG
15.30-16.00 Dyskusja

 

SESJA VI
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler – ITG KOMAG

16.15-16.30 Wstrząsy górotworu i tąpania w latach 1981-2015 – Zdzisław Kłeczek – ITG KOMAG
16.30-16.45 Techniczne aspekty zagospodarowania geotermicznego kopalń – Andrzej Drwięga – ITG KOMAG
Prezentacje
16.45-17.15
Nowoczesne pojazdy transportowe dla górnictwa podziemnego – Christoph Mueller – MineTronics GmbH (Niemcy)
17.15-17.45 Techniczne podejście do analizy zagrożenia w układach złożonych – Keerthy Mysore – Shakti Corp Pty Ltd (Australia)
17.45-18.15 Dyskusja

 

18 listopada 2016 r. (piątek)


Sesja VII
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Michalak – ITG KOMAG

9.00-9.15
Nowa idea mechanizacji wykonywania pasów podsadzkowych – Jacek Korski – FAMUR S.A.
9.15-9.30 Mobilne urządzenie MUC-1 do oczyszczania środnika szyny trasy kolejek podwieszonych – badania eksploatacyjne – Waldemar Korolew – BTH Biuro Techniczno-Handlowe, Dariusz Czerniak, Zbigniew Szkudlarek – ITG KOMAG
9.30-9.45 Nowe urządzenia zraszające – Dominik Bałaga, Marek Kalita, Michał Siegmund – ITG KOMAG
9.45-10.00 Nowe rozwiązanie punktu załadowczego dla przenośników taśmowych – Horst Gondek – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
10.00-10.30 Dyskusja

 

SESJA VIII
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG

10.45-11.00
Termowizyjny monitoring instalacji elektrycznych i rurociągowych w podziemiach kopalń węgla kamiennego – Bartosz Polnik – ITG KOMAG
11.00-11.15 Zarządzanie informacją o eksploatacji maszyn z wykorzystaniem „Platformy ewidencji części maszyn” – Joanna Rogala-Rojek, Jerzy Jagoda, Marcin Jura – ITG KOMAG, Marcin Cieślik – Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”, Leszek Spyra – Intertex System Sp. z o.o.
11.15-11.30 Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy szlifierza – Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak – ITG KOMAG
11.30-12.00 Dyskusja
12.00-12.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji