KOMTECH 2006

 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

14-16 listopada 2006 r. – Zakopane

 PROGRAM KONFERENCJI

14 listopada 2006 r. (wtorek)

14.00-14.15 Otwarcie konferencji

 

SESJA I
Przewodniczący: dr inż. Andrzej Meder – KOMAG

14.15-14.30
Zasadnicze kierunki działań Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa związanego z ruchem maszyn i urządzeń – Józef Koczwara, Piotr Kmita

– Wyższy Urząd Górniczy
14.30-14.45 Polski rynek maszyn górniczych – Tadeusz Mazurkiewicz – KOMAG

14.45-15.00 Podstawowe zasady wybierania i mechanizacja w systemach z grawitacyjną odstawą urobku – Stanisław Piechota – Akademia Górniczo-Hutnicza
15.00-15.15 Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna systemów mechanizacyjnych jako ważny warunek zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji – Andrzej Meder,
Józef Kaczmarczyk – KOMAG
15.15-15.45 Weryfikacja maszyn jeżdżących w wyrobiskach górniczych. Ocena parametrów wpływających na bezpieczeństwo pracy – Iban Fernandez Palmero, Carlos Fernandez Ramon, Carlos Martinez Diaz, Angel Santamaria Martin – Laboratorium LOM – Hiszpania
15.45-16.00 Oparty na wiedzy system utrzymania ruchu maszyn górniczych – Teodor Winkler, Marek Dudek, Wojciech Chuchnowski, Dariusz Michalak, Wojciech Świeca –KOMAG, Wojciech Skarka – Politechnika Śląska
16.00-16.30 Dyskusja


SESJA II
Przewodniczący: prof. Adam Klich – KOMAG

16.45-17.15 Model doboru systemów przenośnikowych w kopalniach węgla – Milos Grujić – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia

17.15-17.30 Bezpieczne podziemne systemy transportowe produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. – Stanisław Szyngiel, Mirosław Łabęcki
– Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

17.30-17.45 SKZ-81 – nowe rozwiązanie górniczej kolei spągowej o podwójnym systemie napędowym – Andrzej Drwięga, Edward Pieczora – KOMAG, Stanisław Szyngiel, Józef Suchoń – Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

17.45-18.00 Wpływ rodzaju awarii wybranych kolejek spągowych eksploatowanych w KWK „Jankowice” na ich wykorzystany czas dyspozycyjny – Marek Profaska – Politechnika Śląska, Stanisław Piecha – Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Jankowice”

18.00-18.15 Dyskusja

 

SESJA III
Przewodniczący: dr inż. Antoni Kozieł – KOMAG

18.30-18.45 Nowe rozwiązania dołowych lokomotyw spalinowych opracowane w CMG KOMAG – Piotr Dobrzaniecki, Krzysztof Kaczmarczyk, Hubert Suffner, Edward Pieczora – KOMAG, Dariusz Pawlicki – Energo-Mechanik Sp. z o.o.
18.45-19.00 Nowe urządzenia transportowe z agregatem spalinowo-hydraulicznym firmy PIOMA – Radosław Michalak, Zdzisław Brzeżański – FMG PIOMA S.A., Jarosław Mróz, Stanisław Kasperek – VACAT Sp. z o.o., Andrzej Drwięga, Edward Pieczora – KOMAG
19.00-19.15 Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EH/LS-A nowoczesną i bezpieczną maszyną ładującą – Marek Kalita, Edward Pieczora, Dariusz Prostański, Emil Wyrobek – KOMAG, Grzegorz Małyska, Adam Mazurek – Zakład Produkcji Specjalnej „Bumar Łabędy” Sp. z o.o.
19.15-19.30 Rozwiązanie techniczne lemiesza załadowawczego ładowarki górniczej do eksploatacji wyrobisk górniczych w kopalniach kruszyw i miedzi – prezentacja firmy HTK Hut-Trans Katowice Sp. z o.o. – Czesław Swoboda

19.30-19.45 Dyskusja
19.45-20.30 Spotkanie członków Komitetu Naukowego

 

15 listopada 2006 r. (środa)

 

SESJA IV
Przewodniczący: prof. Józef Jonak – Politechnika Lubelska

9.00-9.15 Pierwsze doświadczenia eksploatacyjne stosowania kombajnu KSW-460NE z powietrzno-wodną instalacją zraszającą w warunkach eksploatacji KWK „Pniówek” – Eugeniusz Baron, Krzysztof Mentlik – JSW S.A., KWK „Pniówek”, Kazimierz Lebecki – GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Dariusz Prostański, Piotr Rojek – KOMAG
9.15-9.30 Nowe kierunki i koncepcje w zakresie badań skuteczności działania systemów zraszania stosowanych w kombajnach górniczych, w aspekcie gaszenia i zapobiegania zapłonom gazu – Kazimierz Lebecki, Eugeniusz Zellner – GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Dariusz Prostański, Janusz Sedlaczek – KOMAG
9.30-9.45 Wyniki i przebieg prób eksploatacyjnych zraszania powietrzno-wodnego, zastosowanego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW-460NE pracującym w KWK „Pniówek” – Dariusz Prostański, Piotr Rojek, Janusz Sedlaczek – KOMAG
9.45-10.00 Wykorzystanie mgły wodnej do redukcji zapylenia podczas eksploatacji surowców mineralnych – prezentacja PIRP MONTOREM S.A. – Roman Borejczuk, Roman Gastoł
10.00-10.30 Dyskusja

 

SESJA V
Przewodniczący: prof. Teodor Winkler – KOMAG

10.45-11.00 Możliwości wykorzystania ciężkich udarowych młotów hydraulicznych w kopalniach węgla kamiennego na podstawie doświadczeń z kopalni rud metali nieżelaznych – Krzysztof Krauze, Krzysztof Kotwica – Akademia Górniczo-Hutnicza
11.00-11.15 Nowe rozwiązanie małośrednicowej wiertnicy dołowej typu WMD 150 – Maria Hajduła, Jerzy Obrączka – ZMUW Sosnowiec, Piotr Rojek – KOMAG

11.15-11.30 Zastosowanie kompleksu do drążenia wyrobisk kamiennych w warunkach KWK „Piast” w okresie od października 2005 r. do lipca 2006 r. – Józef Rusinek – Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Piast”
11.30-11.45 Najnowsze techniki urabiania skał twardych – prezentacja firmy Voest-Alpine Technika Górnicza i Tunelowa Sp. z o.o.
11.45-12.00 Sprzęt techniczny dla górnictwa podziemnego – projekty i nowe rozwiązania firmy dhms – prezentacja firmy Deilmann-Haniel Mining Systems
12.00-12.30 Dyskusja

 
SESJA VI

Przewodniczący: prof. Krzysztof Krauze – Akademia Górniczo-Hutnicza


14.30-14.45
Wizualizacja i monitorowanie nowoczesnych układów napędowych produkcji DFME DAMEL przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – Jacek Przybyłka – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

14.45-15.00 Zastosowanie sterowników przemysłowych w układach sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn górniczych – Zygmunt Szymański – Politechnika Śląska

15.00-15.15 Model adaptacyjnego układu sterowania drążenia wyrobiska chodnikowego za pomocą kombajnu – Jerzy Świder – Politechnika Śląska, Dariusz Jasiulek, Jerzy Tejszerski, Sebastian Jendrysik, Joanna Rogala – KOMAG

15.15-15.30 Doświadczenia w eksploatacji wysoko wydajnych kompleksów ścianowych na napięcie 3,3 kV na przykładzie KWK „Ziemowit” – Jerzy Domagała – Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Ziemowit”, Tadeusz Jędruś, Dariusz Macierzyński – ELGÓR + HANSEN Sp. z o.o.

15.30-15.45 Nowoczesne konstrukcje silników elektrycznych na napięcie 3,3 kV i 6 kV dla górnictwa – Marian Szubert – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

15.45-16.00 Silniki dla górnictwa z magnesami trwałymi – nowa generacja napędów elektrycznych – Jakub Bernatt – Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel

16.00-16.15 Iskrobezpieczne sterowanie układów hydraulicznych – prezentacja oferty firmy PONAR WADOWICE S.A. – Grzegorz Zawistowski – PONAR WADOWICE S.A.

16.15-16.45 Dyskusja

 

SESJA VII
Przewodniczący: prof. Marek Jaszczuk – Politechnika Śląska

17.00-17.30 Zastosowanie technologii wyładowań impulsowych w czasie akcji ratowania górników uwięzionych w zwałowisku – Anatoly G. Mnukhin, Alexander M. Bryukhanov – Instytut Bezpieczeństwa w Górnictwie Makeyevka (MakNII) – Ukraina
17.30-17.45 Możliwości zastosowania metod zarządzania wiedzą w procesie rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie – Teodor Winkler, Szczepan Bojara,
Wojciech Świeca – KOMAG
17.45-18.00 Konstrukcje ochronne operatora przodkowych maszyn górniczych – Marek Kalita, Dariusz Prostański, Emil Wyrobek – KOMAG
18.00-18.15 Interaktywne symulacje montażu i demontażu maszyn górniczych – Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak – KOMAG
18.15-18.30 Komputerowy system ekspercki wspomagający pracę dyspozytora kopalni – Józef Jonak – Politechnika Lubelska, Joanna Rogala, Dariusz Prostański, Jerzy Tejszerski,
Dariusz Jasiulek – KOMAG
18.30-18.45 Zarządzanie jakością w kopalni głębinowej – moda, czy wymóg? – Jan Kutkowski, Mieczysław Lubryka – JSW S.A., KWK „Jas-Mos”,
Zbigniew Przybylski – „QUAY” BHU Sp. z o.o.
18.45-19.15 Aspekty współpracy związane z wprowadzeniem e-biznesu do zarządzania środowiskiem pracy – Klaus-Dieter Fröhner, Jürgen Zabel – Instytut Ergonomii, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu – Niemcy
19.15-19.45 Dyskusja

 

16 listopada 2006 r. (czwartek)

 

SESJA VIII
Przewodniczący: prof. Zdzisław Kłeczek – KOMAG

9.00-9.15 Analiza stereomechaniczna koła pędnego – Dagmara Tejszerska, Damian Gąsiorek, Waldemar Bielamowicz – Politechnika Śląska, Krzysztof Turewicz – KOMAG

9.15-9.30 Analiza obciążenia ramienia kombajnu ścianowego – Horst Gondek, Jiří Režnar – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska

9.30-9.45 Parametryczne modele ramienia wąskiego kombajnu ścianowego – Eugeniusz Świtoński, Damian Gąsiorek, Marcin Żur – Politechnika Śląska, Wojciech Chuchnowski – KOMAG

9.45-10.00 Badania laboratoryjne frezujących organów ślimakowych wyposażonych w narzędzia dyskowe – Krzysztof Krauze, Tomasz Wydro – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.00-10.15 Stanowisko do badań procesu zużywania się ostrzy noży głowic wielonarzędziowych – Jakub Gajewski, Józef Jonak – Politechnika Lubelska, Tomasz Wydro – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.15-10.30 Obrotowe urządzenie podawcze – Karol Velišek, Peter Koštal – Słowacki Uniwersytet Techniczny

10.30-10.45 Inteligentny uchwyt mocujący dla uniwersalnej komory produkcyjnej – Peter Koštal, Karol Velišek – Słowacki Uniwersytet Techniczny

10.45-11.15 Dyskusja

 

SESJA IX
Przewodniczący: prof. Włodzimierz Sikora – KOMAG

11.30-11.45 Identyfikacja udaru w czasie rzeczywistym – Krzysztof Sekuła, Jan Holnicki-Szulc – Smart-Tech Centre, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
11.45-12.00 Rekonstrukcja obciążenia udarowego obudowy górniczej – Łukasz Jankowski, Marcin Wikło, Jan Holnicki-Szulc – Smart-Tech Centre, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Grzegorz Suwała – Politechnika Radomska
12.00-12.15 Analiza wytężenia elementów sekcji obudowy zmechanizowanej z uwzględnieniem odkształceń trwałych i obciążeń asymetrycznych – Józef Markowicz – Politechnika Śląska
12.15-12.30 Wpływ obciążenia o charakterze losowym na wytężenie stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej – Józef Markowicz, Stanisław Szweda – Politechnika Śląska
12.30-12.45 Przyczyny zróżnicowania ciśnień w stojakach sekcji obudów ścianowych różniących się charakterystykami podpornościowymi – Stanisław Losiak, Jan Ptak, Janusz Blaschke – Akademia Górniczo-Hutnicza, Tomasz Borowik – Tiefenbach Polska Sp. z o.o.
12.45-13.00 Zastosowanie Procesu Specjalnego Spawania w oparciu o normę PN-EN 729-2:1997 dla potrzeb remontów i modernizacji zmechanizowanych obudów ścianowych – Jan Gil, Waldemar Wojtaszewski, Czesław Wilczak – Kompania Węglowa S.A. – Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-13.45 Podsumowanie i zamknięcie konferencji