KOMTECH 2012

13. Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ


19-21 listopada 2012 r. – Rytro

PROGRAM KONFERENCJI

19 listopada 2012 r. (poniedziałek)

14.00-14.15 Otwarcie konferencji – mgr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG


SESJA I
Przewodnicząca: mgr inż. Małgorzata Malec
14.15-14.30 Prezentacja materiału filmowego związanego z Jubileuszem Wyższego Urzędu Górniczego
14.30-14.45 Działalność nadzoru górniczego w Polsce – Piotr Litwa – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
14.45-15.00 Działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wspierające Wyższy Urząd Górniczy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych – Antoni Kozieł, Edward Pieczora – KOMAG
15.00-15.15 Metody i technologie wspomagające kształtowanie bezpieczeństwa w środowisku pracy w górnictwie – Teodor Winkler – KOMAG
15.15-15.30 Systemowa ocena potencjalnego niebezpieczeństwa w rejonie ściany na podstawie poziomu występujących zagrożeń naturalnych – Stanisław Trenczek – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
15.30-15.45 Systemy zabezpieczeń metanometrycznych urządzeń elektrycznych – nieprawidłowości oraz dobre praktyki – Szymon Syta, Andrzej Skórka – Specjalistyczny Urząd Górniczy
15.45-16.00 Współpraca ITG KOMAG z Wyższym Urzędem Górniczym na przykładzie badań i oceny wyrobów w procesie ich dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych – Andrzej Figiel, Jan Małecki – KOMAG
16.00-16.15 Współczesne urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczych wyciągów szybowych – bezpieczeństwo, nowoczesność, ergonomia – Adam Zygmunt, Mariusz Kiercz, Marek Szczygieł – Specjalistyczny Urząd Górniczy
16.15-16.45 Dyskusja

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – KOMAG
17.00-17.15 Kompleks Mikrus – nowa technologia wybierania pokładów niskich – Jan Dziura – KOPEX Machinery S.A.
17.15-17.30 Tworzenie innowacyjnego rozwiązania kombajnu ścianowego do urabiania pokładów niskich. Projekt realizowany w ramach inicjatywy IniTech – Teodor Winkler – KOMAG, Michał Marcińczyk – KOPEX Machinery S.A, Zdzisław Budzyński, Andrzej Mazurkiewicz, Dariusz Prostański, Krzysztof Stankiewicz, Magda Szczygłowska, Jarosław Tokarczyk – KOMAG
17.30-17.45 Zbrojenie i eksploatacja ściany G-4 pokład 412 wyposażonej w najwyższy kompleks ścianowy w Polsce w warunkach KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” – Augustyn Holeksa – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Grzegorz Płaczek, Jarosław Adamek, Jacek Kapcia – KWK „Borynia-Zofiówka”
17.45-18.00 Zautomatyzowany kompleks ścianowy w KWK „Pniówek” – wyposażenie, automatyzacja, wizualizacja – wybrane zagadnienia – Bartosz Bukowiecki, Marek Sobieraj, Ryszard Hylla – Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A.
18.00-18.15 Rola urządzeń zasilających w organizacji bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych – Ireneusz Stasiak, Tadeusz Jędruś, Dariusz Macierzyński – KOPEX Electric Systems S.A.
18.15-18.30 Głębienie szybu w zawodnionym górotworze o niskich parametrach wytrzymałościowych skał, na przykładzie szybu 1-Bzie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” – Ludwik Fiutka, Jan A. Kostrz, Tomasz Sanocki – KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
18.30-19.00 Dyskusja
19.10 Spotkanie Członków Komitetu Naukowego

20 listopada 2012 r. (wtorek)


SESJA III
Przewodniczący: dr inż. Antoni Kozieł – KOMAG
9.00-9.15 System sterowania rozproszonego maszyn górniczych – Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz – KOMAG
9.15-9.30 Zintegrowany system monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych – Sylwester Maźnio, Tomasz Gamrat, Piotr Ściegienka – SOMAR S.A.
9.30-9.45 Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-Matic w kontekście przeprowadzonych wdrożeń i automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej – Sławomir Mikuła, Marek Wojtas – Elsta Elektronika Sp. z o.o., Michał Skrabaka – KWK „Murcki-Staszic”, Mirosław Janik, Piotr Świeczak, Jerzy Kuska – KWK „Ziemowit”, Krzysztof Fitowski – Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o.
9.45-10.00 Wdrożenie i wykorzystanie w KWK „Jas-Mos” systemów sterowania kompleksów wydobywczych nowej generacji EH-Wall Control produkcji KOPEX Electric Systems – Mieczysław Lubryka, Fryderyk Duda, Sebastian Berger – KWK „Jas-Mos”, Jan Lubryka – KOPEX Electric Systems S.A., Karol Opielka – Politechnika Śląska
10.00-10.15 Wykorzystanie magistrali CAN w układach sterowania maszyn górniczych na przykładzie ciągnika podwieszanego GAD-1 – Tomasz Piętowski – SOMAR S.A.
10.15-10.30 Monitorowanie Samojezdnych Maszyn Górniczych – Tomasz Grzyśka – SOMAR S.A.
10.30-10.45 Monitorowanie pracy maszyn górniczych poprzez parametryzowane tablice informacyjne – Andrzej Safaryjski, Marek Barbach – APATOR MINING Sp. z o.o.
10.45-11.15 Dyskusja

SESJA IV
Przewodniczący: prof. dr inż. Włodzimierz Sikora – KOMAG
11.30-11.45 Zastosowanie cyfrowego systemu łączności BeckerCom oraz systemu do lokalizacji i monitoringu MineTracer w górnictwie węglowym – Andrzej Krawczyk, Józef Rusinek, Wojciech Zasadni – Becker-Warkop Sp. z o.o.
11.45-12.00 Wykorzystanie rozwiązań telekomunikacyjnych w monitoringu personelu i materiałów oraz w realizacji zadań górniczych – Christoph Mueller, Mateusz Korczyński – MineTronics GmbH (Niemcy), Michał Koźmiński – MT-Silesia Sp. z o.o.
12.00-12.15 Koncepcja metody samoorganizacji złożonego systemu komunikacyjnego do zastosowań w górnictwie – Krzysztof Stankiewicz – KOMAG
12.15-12.45 Przegląd technologii sensorowych stosowanych w górnictwie – Karl Nienhaus, Kai Neumann, Jan Berg, Martin Hahn, Manuel Warcholik, Moritz Zingsheim – Uniwersytet RWTH Aachen (Niemcy)
12.45-13.00 Badania układu rekuperacji energii cieplnej – Mariusz Woszczyński, Krzysztof Stankiewicz, Sebastian Jendrysik – KOMAG
13.00-13.15 Metoda pozycjonowania górniczych maszyn mobilnych w wyrobiskach korytarzowych – Sławomir Bartoszek – KOMAG
13.15-13.30 Programowalny iskrobezpieczny transparent optyczny PTI-01 – Rafał Konsek, Wojciech Kurpiel, Marcin Gąsior – KOMAG
13.30-14.00 Dyskusja

SESJA V
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek – KOMAG
15.30-15.45 I2MINE “Innowacyjne Technologie i Koncepcje dla Inteligentnej Kopalni Głębinowej Przyszłości”. Prezentacja projektu realizowanego w 7. Ramowym Programie Unii Europejskiej – Horst Hejny – Mineral Industry Research Organisation (Wielka Brytania), Michael Myszkowski – Caterpillar Global Mining Europe GmbH (Niemcy)
15.45-16.00 Raport o obecnym stanie rozwoju wysoko wydajnych kompleksów strugowych na świecie – Michael Myszkowski – Caterpillar Global Mining Europe GmbH
16.00-16.15 Sandvik – innowacyjność od 1862 r. – Paweł Nowak – Sandvik Mining Polska
16.15-16.30 Nowe rozwiązania stacji przesypowych przenośników taśmowych dla górnictwa podziemnego – Horst Gondek, Anna Plchová, Tomáš Kubin – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Jiři Neruda – Severočeské doly, a.s. , Leo Boháč – DvB – ANKERFLEXKO, s.r.o. (Czechy)
16.30-16.45 Transport poziomy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. – Leszek Doległo, Łucjan Gajda – Kompania Węglowa S.A.
16.45-17.00 Nowoczesne elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń z zastosowaniem poliuretanu lub kompozytów na osnowie poliuretanu typu PUGA® – Stanisław Kajzer, Jan Matyga – Przedsiębiorstwo GASKET Sp. z o.o.
17.00-17.15 Ocena funkcjonowania wiertnicy ROC F6 pracującej w warunkach kopalni „Dubie” – Jan Marianowski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Bogdan Perek – Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A.
17.15-17.45 Dyskusja

SESJA VI
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler – KOMAG
18.00-18.15 System powietrzno-wodnego zraszania na drogach odstawy urobku – Dominik Bałaga, Michał Siegmund – KOMAG, Leszek Ryszka – KWK „Brzeszcze”
18.15-18.30 Badania skuteczności redukcji zapylenia powietrzno-wodnym systemem VIRGA na drogach odstawy urobku – Dariusz Prostański – KOMAG, Leszek Ryszka – KWK „Brzeszcze”
18.30-18.45 Szkolenia pracowników transportu górniczego z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – Łukasz Jaszczyk – KOMAG
18.45-19.00 Komputerowo wspomagane kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w górnictwie – Centrum Kształtowania Kompetencji – Dariusz Michalak – KOMAG
19.00-19.15 System wspomagania projektowania transportu kopalnianego Safe Trans Design – Jarosław Tokarczyk, Marek Dudek, Andrzej Turewicz – KOMAG
19.15-19.45 Dyskusja

21 listopada 2012 r. (środa)


SESJA VII
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Szweda – Politechnika Śląska
9.00-9.15 Porównanie wskaźnika nośności stropu „g” oraz współczynnika dociążenia „ntz” dla modernizowanych i zakupionych obudów zmechanizowanych (na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.) – Jan Gil – Kompania Węglowa S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
9.15-9.30 Wybrane problemy konfiguracji układu zasilania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej – Daniel Chlebek – KOMAG
9.30-9.45 Propozycje nowych metod wyznaczania obciążeń i naprężeń w elementach nośnych naczynia i zbrojenia w aspekcie poprawy bezpieczeństwa eksploatacji górniczych wyciągów szybowych – Stanisław Wolny – Akademia Górniczo-Hutnicza, Zbigniew Łowkis – KGHM Polska Miedź S.A. ZG „Rudna”
9.45-10.00 Metodyka modelowania i wyniki badań symulacyjnych zaworu bezpieczeństwa dla siłowników obudów zmechanizowanych dużej podporności – Antoni Kalukiewicz, Jan Marianowski, Piotr Kipczak – Akademia Górniczo-Hutnicza
10.00-10.15 Analiza wytężenia elementów połączenia przegubowego sekcji obudowy zmechanizowanej z uwzględnieniem lokalnych odkształceń trwałych – Józef Markowicz – Politechnika Śląska, Marcin Gancarczyk – KWK ”Bielszowice”
10.15-10.30 Błędy pomiarowe występujące w trakcie badań urządzeń energomechanicznych pracujących w zakładach górniczych – Jerzy Jakubowski – Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., Agnieszka Jakubowska – Politechnika Śląska, Bronisław Biel – ELPRO-7 Sp. z o.o.
10.30-11.00 Dyskusja

SESJA VIII
Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora – KOMAG
11.15-11.30 Gospodarka majątkiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu IRIS – Joanna Rogala-Rojek, Mariusz Latos, Aleksander Piecha – KOMAG, Sławomir Mikuła, Michał Warzecha – Elsta Elektronika Sp. z o.o.
11.30-11.45 Zarządzanie flotą wielozadaniowych terminali mobilnych jako niezbędny element efektywnej strategii zarządzania majątkiem trwałym w zakładzie górniczym – Sławomir Mikuła, Michał Warzecha – Elsta Elektronika Sp. z o.o., Joanna Rogala- Rojek, Mariusz Latos – KOMAG
11.45-12.00 Prezentacja Firmy Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe – System IFS Applications
12.00-12.15 Przepływ materiałów i zmiany technologii w uniwersalnej komorze montażowej. Przepływ materiałów w elastycznej produkcji nie wymagającej dokumentacji – Karol Velíšek, Peter Košťál – Słowacki Uniwersytet Techniczny
12.15-12.30 EKO krążniki SAG – efektywność uzasadniona ekonomicznie – Paweł Niedzwiedzki – SAG Sp. z o.o.
12.30-12.45 Prezentacja produktów i Firmy PONAR WADOWICE S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zaworów iskrobezpiecznych – Grzegorz Glanowski – PONAR WADOWICE S.A.
12.45-13.15 Dyskusja
13.15-13.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji