KOMTECH 2013

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

18-20 listopada 2013 r. – Zamek Kliczków

PROGRAM KONFERENCJI

18 listopada 2013 r. (poniedziałek)

15.00-15.15 Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG


SESJA I

Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec
INERG Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju

15.15-15.30
Prace rozwojowe nad kombajnem ścianowym do urabiania pokładów niskich prowadzone w ramach IniTech – Teodor Winkler, Magdalena Rozmus – ITG KOMAG

15.30-15.45 Kombajn ścianowy KSW-800NE – maszyna do wybierania pokładów niskich i średnich – Michał Marcińczyk, Jaromir Kozłowski – KOPEX Machinery S.A.

15.45-16.00 Analiza stateczności kombajnu ścianowego KSW-800NE – Marek Dudek – ITG KOMAG

16.00-16.15 Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych – Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak, Magdalena Rozmus – ITG KOMAG

16.15-16.45 Dyskusja

17.00-17.15 System wibrodiagnostyczny maszyn górniczych – Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Dariusz Jasiulek, Jerzy Jura, Mariusz Latos, Krzysztof Stankiewicz – ITG KOMAG

17.15-17.30 Innowacyjne rozwiązanie diagnostyki wybranych zespołów kombajnu ścianowego z zastosowaniem termowizji – Bartosz Polnik, Zdzisław Budzyński, Mariusz Latos
– ITG KOMAG

17.30-17.45 Badania cech użytkowych instalacji zraszania powietrzno-wodnego kombajnu KSW-800NE – Dariusz Prostański, Dominik Bałaga, Michał Siegmund – ITG KOMAG

17.45-18.00 Dyskusja

18.15 -18.50 Spotkanie Członków Komitetu Naukowego


19 listopada 2013 r. (wtorek)


SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Szweda – Politechnika Śląska

9.00-9.15 Nowe kompleksy wydobywcze zastosowane w OKD, a.s. w latach 2008-2012 i ich rezultaty – Horst Gondek – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Jiři Neruda – Severočeskie doly, a.s.

9.15-9.30 Zastosowanie ciągnika podwieszonego typu KPCZ-148 z napędem cierno-zębatym w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” – Aleksander Wardas, Wojciech Hajduk – Kompania Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”

9.30-9.45 Pierwsze doświadczenia z wdrażania lokomotywy Ld-31EM w KWK „Piast” – Jacek Kudela, Jan Krella, Bogdan Zamarlik – Kompania Węglowa S.A. KWK „Piast”, Dariusz Pawlicki – ENERGO MECHANIK Sp. z o.o., Hubert Suffner, Przemysław Deja – ITG KOMAG

9.45-10.00 Badania symulacyjne podwieszonego ciągnika PCA-1 z nierównomiernym stopniem zużycia okładzin kół ciernych – Rafał Konsek, Kamil Szewerda, Jarosław Tokarczyk, Krzysztof Kaczmarczyk – ITG KOMAG, Bernard Mainka – Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.

10.00-10.15 System wspomagania projektowania transportu kopalnianego Safe Trans Design – Jarosław Tokarczyk, Marek Dudek, Andrzej Turewicz – ITG KOMAG

10.15-10.30 Komputerowe obliczenia górniczych przenośników zgrzebłowych – Józef Suchoń, Zbigniew Szkudlarek, Joanna Rogala-Rojek – ITG KOMAG

10.30-11.00 Dyskusja


SESJA III

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG

11.15-11.30 Powietrzno-wodne urządzenia zraszające do zmniejszenia zapylenia w ścianach węglowych – Dariusz Prostański – ITG KOMAG

11.30-11.45 Badania stanowiskowe wpływu parametrów strugi zraszającej oraz warunków przewietrzania na redukcję zapylenia – Dominik Bałaga – ITG KOMAG

11.45-12.00 Wykorzystanie powietrzno-wodnych urządzeń zraszających Bryza do redukcji pyłu w powietrzu kopalnianym – Dominik Bałaga, Michał Siegmund – ITG KOMAG, Andrzej Urbanek, Arkadiusz Waloszczyk – „ELEKTRON” s.c.

12.00-12.15 Doświadczenia w eksploatacji stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej zabezpieczonych powłokami ochronnymi DURACHROM – Henryk Nowakowski – Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Włodzimierz Madejczyk – ITG KOMAG

12.15-12.30 Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie górniczych urządzeń dźwignicowych – Danuta Cebula, Marek Kalita – ITG KOMAG

12.30-12.45 Innowacyjne rozwiązania łożyskowań i doświadczenie Firmy Timken w górnictwie – Stanisław Nosalski –Timken Co.

12.45-13.15 Dyskusja

13.15-14.00 Pokaz innowacyjnych rozwiązań przedstawionych podczas konferencji


SESJA IV

Przewodniczący: dr inż. Dariusz Michalak – ITG KOMAG

15.15-15.30 Próby ruchowe małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1z – Marek Kalita, Norbert Rawicki – ITG KOMAG, Leszek Kulawik – Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A., Bernard Mainka – Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.

15.30-15.45 Poprawa bezpieczeństwa i wzrost efektywności na przykładzie kombajnu chodnikowego Sandvik MR341 Hanno Bertignoll – Sandvik Mining

15.45-16.00 Wybrane zagadnienia z wniosków komisji powypadkowych w kontekście szkoleń załóg górniczych – Stanisław Trenczek – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

16.00-16.15 Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagające analizy powypadkowe – pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych – Wojciech Wołczyk, Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak – ITG KOMAG

16.15-16.45 Dyskusja


SESJA V

Przewodniczący: dr inż. Jarosław Tokarczyk – ITG KOMAG

17.00-17.15 Wykorzystanie rozwiązań informatycznych wspomagających procesy zarządzania produkcją w Kompanii Węglowej S.A. – Leszek Doległo, Łucjan Gajda
– Kompania Węglowa S.A.

17.15-17.30 Nowe kierunki i wyzwania w dziedzinie dokumentacji technicznej i zarządzania częściami zamiennymi dla niemieckich producentów urządzeń górniczych – Dennis Röllinger, Philipp Mehnert, Karl Nienhaus – RWTH Aachen University

17.30-17.45 Metody i techniki śledzenia materiałów oraz kontroli dostępu osób bazujące na infrastrukturze sieci w podziemnym wyrobisku górniczym – Christoph Mueller – MineTronics GmbH, Szymon Szymczak – MT-Silesia Sp. z o.o.

17.45-18.00 Opracowanie zintegrowanego czujnika zmęczenia z atestem górniczym – Franz Domenic Boos, Markus Schütz, Christian Bernet, Marc Hilbert, Ralph Baltes, Martin Hahn, Karl Nienhaus – RWTH Aachen University

18.00-18.15 Dyspozytorski system wspomagający pracę stacji geofizyki górniczej HESTIA D – Piotr Mazik – Sevitel Sp. z o.o., Marek Sikora – Politechnika Śląska, ITI EMAG

18.15-18.30 Inne podejście do badań izolacji maszyn i urządzeń elektrycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności ich eksploatacji – Marian Szulc, Piotr Antonowicz – Rudpol-OPA Sp. z o.o.

18.30-18.45 Enkodery ATEX Grupa I dla stref zagrożonych metanem – Paweł Naglik – Kubler Sp. z o.o.

18.45-19.15 Dyskusja


20 listopada 2013 r. (środa)


SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Stankiewicz – ITG KOMAG

9.00-9.15 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego podsystemów transmisji danych stosowanych w systemach sterowania maszyn – Tomasz Strawiński – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

9.15-9.30 Wizualizacja i system sterowania złożonym kompleksem maszynowym – Mateusz Korczyński, Michał Koźmiński, Artur Halko – MineTronics GmbH/MT-Silesia

9.30-9.45 System sterowania KOGASTER – Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz – ITG KOMAG, Łukasz Krzak
– P.H.U. Gabrypol Sp. J.

9.45-10.00 Dyskusja


SESJA VII

Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora – ITG KOMAG

10.15-10.30 Kontrola przestrzeni podtłokowej rdzennika wewnętrznego w stojaku teleskopowym próbą remedium na zjawiska gwałtownych osunięć stropu – Jan Marianowski, Antoni Kalukiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.30-10.45 Optymalizacja numeryczna postaci konstrukcyjnej spągnicy sekcji obudowy zmechanizowanej – Józef Markowicz – Politechnika Śląska, Adam Wóltański – Jastrzębska Spółka Węglowa, KWK „Krupiński”

10.45-11.00 Parametry techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej uwzględniane w wymaganiach specyfikowanych przez użytkowników krajowych i zagranicznych – Bartosz Bukowiecki – Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., Stanisław Szweda – Politechnika Śląska

11.00-11.15 Proces i wyniki oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nowelizacji przepisów – Daniel Chlebek, Jacek Gerlich – ITG KOMAG

11.15-11.30 Metodyka opracowania opinii rzeczoznawcy – współpraca różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie w aspekcie identyfikacji problemów i ich rozwiązywania – Joachim Stępor, Marek Szyguła, Krzysztof Mazurek – ITG KOMAG

11.30-12.00 Dyskusja

12.00-12.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji