KOMTECH 2015
16. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ
18-20 listopada 2015 r. – Zamek Kliczków