18.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

18-20 września 2017 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PROGRAM KONFERENCJI


18 września 2017 r. (poniedziałek)

15.00-15.15 Otwarcie konferencji dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA I
Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec

15.15-15.30 Stan bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych w kopalniach węgla kamiennego – Zbigniew de Lorm Wyższy Urząd Górniczy

15.30-15.45 Awaria górniczego wyciągu szybowego i katastrofa budowlana obiektów budowlanych szybu „Zygmunt” KWK „Murcki-Staszic Józef Koczwara
Specjalistyczny Urząd Górniczy

15.45-16.00 Górniczy wyciąg szybowy szybu 2.1. Zakładu Górniczego LW „Bogdanka” S.A. – Alfred Carbogno, Michał Stawowiak Politechnika Śląska, Tomasz Jasiński
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

16.00-16.15 Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego – Paweł Kamiński, Krystian Ratuszny
KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Jerzy Czyżowski, Zygmunt Zuski Kopalnia Soli „Wieliczka”

16.15-16.30 Mobilna platforma kontenerowa innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego Piotr Ryndak, Wojciech Michalski MWM Elektro Sp. z o.o., Leszek Kowal,
Krzysztof
Turewicz ITG KOMAG

16.30-17.00 Dyskusja


SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich ITG KOMAG

17.15-17.30 Doświadczenia poznawcze wynikające z diagnostycznych badań naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów górniczych – Marek Płachno Akademia Górniczo-Hutnicza

17.30-17.45 Zagadnienie obliczania zmęczeniowej trwałości projektowej cięgieł nośnych skipu górniczego – Marek Płachno Akademia Górniczo-Hutnicza

17.45-18.00 Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowych Stanisław Wolny, Filip Matachowski Akademia Górniczo-Hutnicza

18.00-18.15 Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowego Stanisław Wolny, Sławomir Badura Akademia Górniczo-Hutnicza

18.15-18.30 Nieniszczące badania magnetyczne lin stalowych Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Paweł Mazurek, Maciej Roskosz Akademia Górniczo-Hutnicza, Mirosław Witoś
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

18.30-19.00 Dyskusja
 

19 września 2017 r. (wtorek)

SESJA III

Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora ITG KOMAG

9.00-9.15 O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym Zygmunt Paszota Politechnika Gdańska

9.15-9.30 Projekt układu hydraulicznego z rekuperacją energii Krzysztof Kędzia, Patryk Mołdawski Politechnika Wrocławska

9.30-9.45 Nowa koncepcja zasilacza hydraulicznego z regulacją wg zasady stałego ciśnienia
Zygmunt Domagała, Piotr Osiński, Michał Stosiak Politechnika Wrocławska, Rafał Łabik AMET Sp. z o.o. sp.k.

9.45-10.00 Koncepcja urządzenia do czyszczenia wozów urobkowych – Krzysztof Nieśpiałowski ITG KOMAG, Marian Rosa PGG sp. z o.o. KWK ROW „Rydułtowy”

10.00-10.30 Dyskusja


SESJA IV

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota Politechnika Gdańska

10.45-11.00 Analiza badawcza prototypowego czujnika ciśnienia dla zastosowania monitoringu pracy układu sterowania stojakiem obudowy ścianowej – Dawid Szurgacz PGG sp.z o.o.
KWK ROW „Chwałowice”

11.00-11.15 Ocena konstrukcji i analiza uszkodzeń w prototypowych wysokociśnieniowych pompach zębatych – Rafał Cieślicki, Piotr Osiński Politechnika Wrocławska

11.15-11.30 Badania wytrzymałości węzłów konstrukcyjnych ze stali specjalnych – Jerzy Ickiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

11.30-11.45 Zastosowanie technologii druku 3D do wytwarzania dysz zraszających – Dominik Bałaga, Marek Kalita, Michał Siegmund ITG KOMAG

11.45-12.15 Dyskusja


SESJA V

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler – ITG KOMAG

14.00-14.15 Obudowa skrzyżowania ścianachodnik a efektywność procesu wydobycia węgla – Jacek Korski FAMUR S.A.

14.15-14.30 Jazda ludzi przenośnikami taśmowymi w światowej praktyce górniczej – Jacek Korski FAMUR S.A.

14.30-14.45 Innowacyjne rozwiązania KGHM ZANAM S.A. – Jerzy Górniak KGHM ZANAM S.A.

14.45-15.00
Koncepcja konstrukcyjna czerpaka ładowarki kołowej do pracy w niskich wyrobiskach Krzysztof Kotwica Akademia Górniczo-Hutnicza, Łukasz Klimas VIS Sp. z o.o.

15.00-15.15 Rozwój napędów dołowych kolejek podwieszonych – Edward Pieczora, Henryk Suffner ITG KOMAG

15.15-15.30 KOGASTER instalacja elektryczna napędów spalinowych Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek ITG KOMAG

15.30-16.00 Dyskusja


SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Jacek Korski FAMUR S.A.

16.15-16.30 Przesłanki i uwarunkowania podejścia Industry 4.0. – Teodor Winkler ITG KOMAG

16.30-16.45 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w procesie powstawania innowacji
Agnieszka Hankus-Kubica JSW Innowacje S.A.
Prezentacje ośrodków zagranicznych

16.45-17.15 Ustalenie uzasadnionych wymogów nienaruszalności bezpieczeństwa – Keerthy Mysore Shakti Corporation Pty Ltd

17.15-17.45 Nowe systemy transportowe dla górnictwa podziemnego Christoph Müller MT-Silesia

17.45-18.00 Zarządzanie projektami i wdrożenie środków transportu technologicznego i materiałów dla zakładów górniczych OKD Ostrava a.s. František Ševčik ZAM-SERVIS s.r.o.

18.00-18.15 Innowacyjne metody eksploatacji węgla brunatnego w kopalniach ČSA Horst Gondek VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

18.15-18.45 Dyskusja


20 września 2017 r. (środa)


SESJA VII

Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG

9.00-9.15 Zarządzanie informacją o przebiegu eksploatacji maszyn z wykorzystaniem systemu informatycznego w aspekcie zmian w przepisach górniczych – Joanna Rogala-Rojek,
Jerzy Jagoda ITG KOMAG

9.15-9.30 Inteligentna, górnicza sieć energetyczna M-SmartGRID Marcin Jura, Krzysztof Stankiewicz, Sebastian Jendrysik, Joanna Rogala-Rojek, Dariusz Jasiulek ITG KOMAG

9.30-9.45 Badania stanowiskowe mobilnego urządzenia czyszczącego typu MUC-2 Dariusz Czerniak, Zbigniew Szkudlarek ITG KOMAG

9.45-10.00 Wpływ regulacji wybranych parametrów przenośnika zgrzebłowego na stan jego pracy Kamil Szewerda ITG KOMAG, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś Politechnika Śląska
10.00-10.15 Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych Bartosz Polnik, Wojciech Kurpiel ITG KOMAG, Zdzisław Juszczyk, PHU Gabrypol

10.15-10.30 System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń. Badania – Jerzy Jagoda ITG KOMAG

10.30-11.00 Dyskusja

11.00-11.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji