KOMTECH 2019

20. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

14-16 października 2019 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PROGRAM KONFERENCJI KOMTECH-IMTech 2019


14 października 2019 r. (poniedziałek)

15.00-15.05 Otwarcie konferencji dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu Dyrektor
ITG KOMAG

Sesja I
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu,
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

15.05-15.15 Referat otwierający – Adam Gawęda Ministerstwo Energii

15.15.15.30 Rola węgla na świecie oraz UE dzisiaj i w przyszłości Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

15.30-15.45 Kształtowanie się zagrożenia metanowego i wyrzutowego w polskim górnictwie w 2018 r. Józef Koczwara Wyższy Urząd Górniczy

15.45-16.00 Rola i znaczenie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w rozwoju górnictwa węgla kamiennego niepodległej Polski Aleksander Lutyński, Dariusz Prostański ITG KOMAG

16.00-16.15 Kopalnia 4.0 teoria i praktyka Jacek Korski FAMUR S.A.

16.15-17.30 Debata „Jak innowacyjność polskiego górnictwa wpłynie na jego kondycję w perspektywie lat 2020-2050”
Moderatorzy debaty: Ryszard Klencz – Napędy i Sterowanie

Dariusz Prostański – ITG KOMAG

Goście debaty:

Adam Gawęda – Ministerstwo Energii

Adam Mirek – Wyższy Urząd Górniczy

Janusz Olszowski – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa

Iwona Gramatyka – Polska Technika Górnicza S.A.

Henryk Stabla – PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A.

Jacek Srokowski – JSW Innowacje S.A.

17.30-17.35 Podpisanie trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Eksporterów i Importerów, Głównym Instytutem Górnictwa i Instytutem Techniki Górniczej KOMAG

Sesja II
Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, dr inż. Marek Kalita

17.45-18.00 Badania symulacyjne nowego rozwiązania układu posuwu kombajnu ścianowego – Krzysztof Kotwica, Grzegorz Stopka, Piotr Gospodarczyk Akademia GórniczoHutnicza

18.00-18.15 Układ napinania trasy zębatej systemu posuwu kombajnu ścianowego– projekt KOMTRACK Krzysztof Nieśpiałowski, Marek Kalita, Norbert Rawicki ITG KOMAG

18.15-18.30 Badania szybkości zużycia noży stycznoobrotowych z powłokami trudnościeralnymi w warunkach laboratoryjnych Krzysztof Krauze, Łukasz Bołoz, Tomasz Wydro,
Kamil Mucha Akademia Górniczo-Hutnicza

18.30-18.45 Metoda wyznaczenia optymalnego czasu cyklu eksploatacyjnego maszyny górniczej Arkadiusz Kowalski, Maciej Blichtarski Politechnika Wrocławska

18.45-19.00 Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających wybrane energetyczne lub ekologiczne wskaźniki napędów hydrostatycznych – Zygmunt Domagała, Krzysztof
Kędzia, Michał Stosiak Politechnika Wrocławska

19.00-19.15 Bezpieczeństwo użytkowania zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych Andrzej Figiel ITG KOMAG

19.15-19.30 Zwiększenie żywotności łożysk kulowych i lin stalowych wielkogabarytowych maszyn w kopalniach odkrywkowych Horst Gondek, Jiří Kolman Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava

15 października 2019 r. (wtorek)

Sesja III

Przewodniczący sesji: dr inż. Jarosław Tokarczyk, dr inż. Jacek Korski

9.00-9.15 Cel i założenia projektu INESI. Aktualny stan realizacji projektu Jarosław Tokarczyk ITG KOMAG

9.15-9.30 System monitoringu geometrii obudowy łukowej – Mariusz Woszczyński ITG KOMAG

9.30-9.45 Analiza drgań w kabinie operatora oraz kabinie osobowej kolejki podwieszonej – Kamil Szewerda ITG KOMAG

9.45-10.00 Innowacyjny, oparty o termowizję, system wykrywania ludzi na przenośnikach taśmowych Fabian Uth, P. Kriegsch, R. Baltes, E. Clausen – RWTH Aachen, Bartosz Polnik, Wojciech Kurpiel ITG KOMAG

10.00-10.15 System diagnostyki strat ciśnienia w lutniociągach – Michał Szelka, Andrzej Drwięga, Mariusz Woszczyński ITG KOMAG
10.15-10.30 O projektach wspieranych z funduszy unijnych Edward Pieczora, Ewa Hordyniak ITG KOMAG

Sesja IV
Przewodniczący sesji: dr inż. Dariusz Jasiulek, dr inż. Andrzej Drwięga

11.00-11.15 Wstęp dotyczący celów projektu i ogólne przedstawienie projektu – Dariusz Jasiulek ITG KOMAG

11.15-11.30 Ewaluacja modeli fizycznych dla poprawy jakości modelowania numerycznego systemów eksploatacji ścianowej
René Oberhaus, Axel Studeny, Thomas Geldmacher, Ulrich Langosch DMT GmbH & Co. KG
11.30-11.45 Ewaluacja kruchego pękania skały osadowej w wyniku analizy laboratoryjnej i symulacji komputerowej – Matthew Tonkins, John Coggan, Matt Eyre University Exeter, Alejandro Fernandez Guijarro, Alonso Gullón Buceta GEOCONTROL S.A., Dariusz Jasiulek ITG KOMAG

11.45-12.00 System monitorowania geometrii obudowy zmechanizowanej SSMS Dariusz Jasiulek, Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Jerzy Jura ITG KOMAG, Marek Płonka
Główny Instytut Górnictwa

12.00-12.15 Bezpieczeństwo eksploatacji ścian zawałowych w świetle danych z systemów monitoringu Marek Płonka Główny Instytut Górnictwa

12.15-12.30 Bezprzewodowy system monitoringu wielkości fizycznych Jan Lubryka Becker Warkop Sp. z o.o.

12.30-13.15 Zgromadzenie Klastra Maszyn Górniczych

SESJA V
Przewodniczący: dr inż. Bartosz Polnik, mgr inż. Dariusz Kapuściński

15.00-15.15 Maszyna prototypowa wg projektu HYDKOM 75 Bartosz Polnik ITG KOMAG, Dariusz Kapuściński HYDROTECH S.A.

15.15-15.30 Badania porównawcze systemu zarządzania baterią ogniw BMS z aktywnym i pasywnym układem wyrównywania pojemności baterii – Przemysław Deja ITG KOMAG

15.30-15.45 Badania wielkości ognioszczelnych urządzenia zasilającegosterującego spągoładowarki górniczej – Krzysztof Lesiak ITG KOMAG

15.45-16.00 Badania właściwości elektrycznych układu zasilającegosterującego spągoładowarki górniczej – Andrzej Niedworok ITG KOMAG

SESJA VI
Przewodniczący:
prof. Ing. Horst Gondek, DrSc, prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk

16.15-16.30 Projektowanie antyzmęczeniowe obudów górniczych Tadeusz Łagoda Politechnika Opolska, Monika Polak-Micewicz Famur Institute

16.30-16.45 Analiza porównawcza hydraulicznych układów zasilania obudowy zmechanizowanej, mająca na celu uzyskanie optymalnych parametrów mocy – Patryk Szolc, Dawid Szurgacz Polska Grupa Górnicza S.A., Konrad Styrylski PepKon Firma inżyniersko-informatyczna

16.45-17.00 Symulacja przepływu cieczy w elementach zabezpieczających stojaki ścianowej obudowy zmechanizowanej Sylwester Rajwa, Tomasz Janoszek, Janina Świątek
Główny Instytut Górnictwa

17.00-17.15 Rozwój systemu wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej i jej transportu z likwidowanego wyrobiska Krzysztof Mazurek, Marek Szyguła, Krzysztof Turczyński
ITG KOMAG

17.15-17.30 Poprawa bezpieczeństwa użytkowania obudów zmechanizowanych poprzez aplikację nowego rozwiązania hydraulicznego układu zasilania siłowników Tomasz Siwulski,
Urszula Warzyńska Politechnika Wrocławska, Maciej Skrzypczak Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMAR

17.30-17.45 Pulsacja ciśnienia w układzie sterowania siłownika hydraulicznego Dariusz Prostański, Jarosław Czubaszek ITG KOMAG

17.45-18.00 Pomiary ustawienia uchwytu nożowego na pobocznicy głowicy urabiającej kombajnu górniczego z wykorzystaniem widzenia stereoskopowego Piotr Cheluszka,
Amadeus JagiełaZając Politechnika Śląska

18.00-18.15 Inteligentne urządzenie zraszające do redukcji zapylenia w wyrobiskach górniczych – Dominik Bałaga ITG KOMAG

16 października 2019 r. (środa)

SESJA VII

Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora

9.00-9.15 Możliwości zmniejszenia oporów ruchu naczyń wyciągowych na przykładzie klatki wielkogabarytowej Jerzy Kwaśniewski Akademia Górniczo-Hutnicza, Artur Konewecki
Akademia Górniczo-Hutnicza, Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o., Maciej Jagodziński

9.15-9.30 Diagnostyka cięgien linowych dźwigów ciernych – nowe możliwości pomiarowe – Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Paweł Mazurek Akademia Górniczo-Hutnicza,
Krzysztof Rozwadowski
Kopalnia Soli WIELICZKA S.A.
9.30-9.45 Zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych i badawczych w procesie projektowania oraz ocenie stanu technicznego wentylatorów – Piotr Odyjas, Jędrzej Więckowski, Przemysław Moczko Politechnika Wrocławska
9.45-10.00 Inteligentne algorytmy trasowania sieci sensorycznych w strefach zagrożonych wybuchem Krzysztof Stankiewicz, Jerzy Jagoda ITG KOMAG

10.00-10.15 Analiza efektu przyciągania magnetycznego w silniku indukcyjnym tarczowym z symetryczną/asymetryczną szczeliną powietrzną – Tomasz Wolnik, Bartłomiej Będkowski
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

10.15-10.30 Badania ciągnika manewrowego z napędem akumulatorowym w ramach prób ruchowych w warunkach wyrobiska górniczego Krzysztof Kaczmarczyk ITG KOMAG

10.30-10.45 Powrót do podstaw! Czy powinienem martwić się o cyberatak w mojej fabryce? – Keerthy Mysore, Shakti Corp Pty Ltd.


SESJA VIII

Przewodniczący: dr inż. Bartosz Polnik

11.00-11.15 Badania i ocena konstrukcji urządzeń specjalnego przeznaczenia – Jerzy Ickiewicz Politechnika Białostocka

11.15-11.30 Automatyczna analiza treści wideo w procesie monitorowania obiektów przemysłowych – Marcin Jura ITG KOMAG

11.30-11.45 Autonomiczne działanie maszyn sterowanych cyfrowo oraz rola interfejsu użytkownika w komunikacji człowiek-maszyna Szymon Kochanik MT-Silesia Sp. z o.o.

11.45-12.00 Analiza procesu odspajania skał o różnych własnościach wytrzymałościowych kotwami podcinającymi – Józef Jonak Politechnika Lubelska, Michał Siegmund ITG KOMAG

12.00-12.15 Wysokociśnieniowy agregat zasilający Krzysztof Nieśpiałowski, Sławomir Bartoszek, Mateusz Wójcicki – ITG KOMAG, Ł. Zawada, S. Kubis – ZBM OSSA

12.15-12.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji