KOMTECH 2020

21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

4-6 listopada 2020 r. (ONLINE)

PROGRAM KONFERENCJI

4 listopada 2020 r. – środa

SESJA I
Przewodniczący sesji: dr inż. Artur Dyczko, Wiceprezes Zarządu JSW S.A. dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu
TECHNOLOGIA DRĄŻENIA Z ZASTOSOWANIEM KOMBAJNU URABIAJĄCO KOTWIĄCEGO BOLTER MINER
9.15-9.30 Projekt Samodzielnej Obudowy Kotwowej – studium przypadku w KWK Budryk – Wojciech Masny , Główny Instytut Górnictwa
9.30-9.45 Test technologii Samodzielnej Obudowy Kotwowej w JSW S.A. – podsumowanie projektu badawczego – Dariusz Janik , JSW Innowacje
9.45-10.00 Samodzielna Obudowa Kotwowa w KWK Budryk – wyzwania, doświadczenia, wnioski – Jerzy Ficek, Rzeczoznawca WUG
10.00-10.15 Zmienność warunków geologicznych a zastosowanie obudowy kotwowej na przykładzie projektu Samodzielnej Obudowy Kotwowej w KWK Budryk
– Adam Grabski, KWK Budryk

10.15-10.30 Doświadczenia PBSz S.A. z mechanicznego urabiania skał zwięzłych kombajnem typu Boter Miner – Dariusz Wejman, Dawid Ozga, Paweł Kamiński, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

10.40-11.25 Debata pt. „GÓRNICTWO PRZYSZŁOŚCI”
Moderatorzy debaty: Dariusz Prostański – ITG KOMAG
Goście debaty: Artur Dyczko – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Waldemar Stachura – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Artur Wasil – Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
Tomasz Cudny – TAURON Wydobycie S.A.
Adam Mirek – Wyższy Urząd Górniczy
Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa

11.30-12.00 Debata pt. „POTRZEBA INNOWACYJNOŚCI A PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA”
Moderatorzy debaty: Bartosz Polnik – ITG KOMAG
Goście debaty: Zygmunt Łukaszczyk – CKU, Politechnika Śląska
Tomasz Grzyśka – FAMUR S.A.
Kamil Korzepa – CARBOAUTOMATYKA S.A.
Iwona Gramatyka – PTG S.A.
Aleksander Sobolewski – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

SESJA II
Cyberbezpieczeństwo
12.15-12.30 Projekt systemu Cyberbezpieczeństwa IT/OT w oparciu o CP4S Qradar i system klasy PAM – Rafał Wowra, Kierownik działu Bezpieczeństwa Technicznego
12.30-12.45 Journey to Cloud – czy muszę migrować do chmury publicznej? – Sebastian Pietrzak, IBM Hybrid Cloud & Red Hat Synergy Leader for Poland
12.45-13.00 IBM Cloud Pak for Applications – platforma innowacyjności – Krzysztof Pietkiewicz, IBM Hybrid Cloud Sales Specialist
13.00-13.15 System EwidencjaEX – nowoczesne narzędzie skutecznego wspomagania procesu Asset Managment w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
– Kamil Saganiak, Administrator Aplikacji

SESJA III
Nowoczesne systemy sterowania, monitoringu i diagnostyki maszyn i urządzeń
13.30-13.45 Wymiana systemów sterowania wraz z implementacją cyfrowej falownikowej techniki napędowej w maszynach górnictwa odkrywkowego – Mariusz Jabłoński, Piotr Borkowski – Politechnika Łódzka
13.45-14.00 Zasady stosowania elektrycznych urządzeń prostych w obwodach iskrobezpiecznych – Andrzej Figiel – ITG KOMAG
14.00-14.15 Rozproszony system monitorowania i diagnostyki przeznaczony do elektrowni fotowoltaicznych – Mariusz Woszczyński, Joanna Rogala-Rojek,
Sławomir Bartoszek – ITG KOMAG

SESJA IV
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie
14.15-14.30 Rola Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego – Małgorzata Malec, Dariusz Prostański, Aleksander Lutyński, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
14.30-14.40 Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR – Krzysztof Kaźmierczak, JSW Innowacje S.A.
14-40-14.50 AutoInvent – Innowacyjny system wspomagania pracy mierniczych górniczych zwiększający bezpieczeństwo oraz efektywność pracy
– Bartosz Brzozowski – JSW Innowacje S.A.

14.50-15.00 Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji – dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu – Dyrektor ITG KOMAG

5 listopada 2020 r. – czwartek

9.00-9.15 Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji i powitanie uczestników – Waldemar Stachura, JSW S.A.

SESJA V
Nowe rozwiązania układów hydraulicznych
9.15-9.30 Wkład w proces modernizacji hydrauliki siłowej poprzez integrację inteligentnych urządzeń – Radu Radoi, Marian Blejan, Alexandru Hristea, Bogdan Tudor – INOE 2000 – Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania
9.30-9.45 Inteligentny moduł monitorujący zawory proporcjonalne w hydraulicznych układach napędowych – Radu – Iulian Rădoi, Marian Blejan, Ioana Ilie, Bogdan Tudor – INOE 2000 – Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania
9.45-10.00 Nowoczesne techniki typu “Predictive Maintenance” umożliwiające ograniczenie zużycia oraz eliminację uszkodzeń urządzeń wchodzących w skład hydrostatycznych układów napędowych – Alexandru-Daniel Marinescu, Teodor Costinel Popescu, Ana-Maria Carla Popescu – INOE 2000 – Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania, Krzysztof Nieśpałowski – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
10.00-10.15 Badania i ocena natężenia przepływu oraz ciśnienia pulsacji w oscylacyjnych wzmacniaczach hydraulicznych – Teodor Costinel Popescu, Alexandru Polifron Chiriță, Ana-Maria Carla Popescu – INOE 2000 – Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, Romania
10.15-10.30 Optymalizacja układu hydraulicznego prasy do brykietów – dr inż. Zygmunt Domagała, dr hab. inż. Michał Stosiak, dr inż. Waldemar Sradomski

SESJA VI
Systemy wydobywcze
10.45-11.00 Tymczasowe obudowy zmechanizowane w drążeniu wyrobisk korytarzowych – Jacek Korski, FAMUR S.A.
11.00-11.15 System do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej z szeregu i wytransportowania jej z wyrobiska w procesie likwidacji ściany wydobywczej – Krzysztof Turczyński, Jacek Gerlich – ITG KOMAG, Łukasz Husak, Janusz Olek – P.G. SILESIA Sp. z o.o., Dariusz Nowaczewski – LW Bogdanka S.A.
11.15-11.30 Analiza zużycia elementów sekcji obudowy zmechanizowanej o długim okresie użytkowania w aspekcie oceny jej stanu technicznego – Krzysztof Turczyński, Jacek Gerlich, Jarosław Czubaszek – ITG KOMAG, Dariusz Nowaczewski – LW Bogdanka S.A.
11.30-11.45 Analiza warunków górniczo – geologicznych w świetle ścian wydobywczym pod kątem wprowadzenia monitoringu ciśnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej- Konrad Trzop -PGG KWK Ruda Ruch Bielszowice, Łukasz Bazan – Centrum Hydrauliki DOH, Dawid Szurgacz – PGG KWK ROW Ruch Chwałowice
11.45-12.00 Analiza wytrzymałościowa zespołu kół cykloidalnych z nową koncepcją przeniesienia napędu – Krzysztof Biernacki – Politechnika Wrocławska

SESJA VII
KOMTRACK – Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych
12.15-12.30 Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych – Edward Pieczora, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
12.30-12.45 Postać konstrukcyjna innowacyjnego systemu posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych jako efekt realizacji prac projektowych w ramach projektu KOMTRACK – Marek Kalita, Artur Tarkowski, Andrzej Mazurkiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
12.45-13.00 KOMTRACK – badania funkcjonalne innowacyjnego systemu posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych – Marek Kalita, Michał Bidas, Michał Siegmund, Mateusz Wójcicki, Piotr Dobrzaniecki, Andrzej Niedworok, Andrzej Mazurkiewicz, Grzgorz Modzelewski, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Leszek Doległo, Bogdan Jasiśnki, PGG S.A.
13.00-13.15 Wyniki analizy kinematycznej i dynamicznej współpracy pary ciernej nowej generacji systemu posuwu kombajnu KOMTRACK – Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Kotwica, Piotr Gospodarczyk, Grzegorz Stopka, Marcin Mazur – Akademia Górniczo-Hutnicza
13.15-13.45 Materiał, technologia, oprzyrządowanie i odlewanie segmentów posuwu górniczego kombajnu ścianowego – Józef Turzyński, Stanisław Pysz, Robert Żuczek, Zenon Pirowski Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Piotr Tkaczewski, Robert Cieciura, Piotr Kurdziel, Artur Dydak – PIO SPECODLEW
13.45-14.00 Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych – plan badań w warunkach dołowych KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast – Leszek Doległo, Jan Zdziebko, PGG S.A.
14.00-14.10 Przegląd metod rozpoznawania granic węgla i skał w celu automatyzacji pracy kombajnu ścianowego – Piotr Kiljan, Krzysztof Kalinowski – Politechnika Śląska
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0068/17, z dnia 28.06.2018 r., o dofinansowanie projektu pt.: „Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych”, akronim KOMTRACK, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

SESJA VIII
Internacjonalizacja polskiego sektora okołogórniczego
14.20-14.50 Możliwość ekspansji polskiego sektora wydobywczego – Marcin Jabłoński, Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
14.50-15.05 Opracowanie koncepcji małej odkrywkowej kopalni złota na wytypowanym terenie – Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
15.05-15.15 Podsumowanie drugiego dnia Konferencji – Waldemar Stachura, JSW S.A.

6 listopada 2020 r. – piątek

9.00-9.15 Podsumowanie drugiego dnia Konferencji i powitanie uczestników – dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA IX
Maszyny wyciągowe
9.15-9.30 Aspekty metrologiczne procesów pomiarowych wybranych elementów instalacji dźwigowej zaimplementowanej w szybie górniczym – Krzysztof Rozwadowski, Rafał Pasek, Zygmunt Zuski – Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Artur Konewecki – ELEKTROMETAL S.A., Szymon Molski – Akademia Górniczo-Hutnicza – łączenie online
9.30-9.45 Magnetometria w diagnostyce dźwigów elektrycznych stosowanych w górnictwie na przykładzie szybu „Regis” w Kopalni Soli „Wieliczka” – Paweł Mazurek, Szymon Molski, Jerzy Kwaśniewski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Krzysztof Rozwadowski, Zygmunt Zuski – Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
9.45-10.00 Innowacyjne rozwiązania firmy MWM Elektro przeznaczone do stosowania w górniczych wyciągach szybowych – Michał Kobylecki, Leszek Kowal, Patryk Łukasiewicz, Karol Szczepaniec, MWM Elektro Sp. z o.o.
10.00-10.15 Technologiczne maszyny wyciągowe wykorzystywane do wykonywania specjalistycznych robót szybowych – idea cyfrowego bliźniaka GWSz – Marcin Mieszczak, Piotr Kalinowski, Paweł Kamiński, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

SESJA X
Odzysk minerałów
10.30-10.45 Odzysk drobnych ziaren węglowych z odpadów pogórniczych z wykorzystaniem technologii autogenicznego łoża zawiesinowego – Daniel Kowol
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10.45-11.00 Określenie zasobności pierwiastków ziem rzadkich w węglu kamiennym oraz odpadach energetycznych – Rafał Baron – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
11.00-11.15 Nowe rozwiązanie zagęszczacza promieniowego Ø30 m typu KOMAG – Krzysztof Kwaśny, Piotr Matusiak – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
11.15-11.30 Badania zawartości pierwiastków ziem rzadkich w wybranych materiałach – Paweł Friebe – Instytut Techniki Górniczej KOMAG

SESJA XI
Systemy przeróbcze
11.30-11.45 70 lat działalności Instytutu Mechanizacji Górnictwa KOMAG na rzecz ochrony środowiska – Aleksander Lutyński, Małgorzata Malec, Dariusz Prostański, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
11.45-12.00 Nowe wdrożenia osadzarek ITG KOMAG do węgla koksowego i energetycznego przy współpracy z firmami Carbo-Eco i Fugor – Piotr Matusiak – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
12.00-12.15 NORD Napędy Polska w systemach przeróbczych
12.15-12.20 Rozwiązania BEFARED S.A. w maszynach i urządzeniach w systemach przeróbczych

SESJA XII
Rozwój kwalifikacji w górnictwie
12.30-12.45 Sektorowa rama kwalifikacji w górnictwie – Aldona Urbanek, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
12-45-13.00 VR w procesie rozwoju zawodowego człowieka – kwalifikacje rynkowe dla sektora górnictwa – Antoni Augustyn, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji, podziękowanie patronom Konferencji – dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu – Dyrektor ITG KOMAG oraz dr inż. Artur Dyczko, Wiceprezes JSW S.A.