Celem organizowanej w dniach 11-13 października 2021 r. konferencji było przedstawienie zarówno najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie nowoczesnego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii jak i rozwiązań zielonych, praktycznych dla biznesu i mieszkańców Śląska.

Podczas trzech dni konferencji, która zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym grono praktyków i teoretyków z obszaru energetyki, działo się bardzo dużo – 2 panele dyskusyjne nt. wyzwań i szans Zielonego Śląska oraz wykorzystania Klastrów Energii w rewitalizacji terenów pogórniczych, 8 sesji tematycznych, 53 referaty, warsztaty nt. odnawialnych źródeł energii w górnictwie, warsztaty nt. efektywnych spotkań. Wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przy wsparciu merytorycznym Krajowej Izby Klastrów Energii. Odbywała się pod Patronatem Honorowym Ministra Aktywów Państwowych, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów z uczestnikami paneli.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn