Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych oraz w warsztatach technicznych KOMTECH. Wydarzenia odbędą się w dniach od 10 do 12 października br. w Szczyrku.

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych jest aktywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regionu Śląska oraz zapoznanie się z doświadczeniami ekspertów z krajów, które w minionym okresie przechodziły działania transformacyjne związane z wygaszaniem górnictwa.

Konferencja dotyczyć będzie Sprawiedliwej Transformacji w wielu aspektach. Zaproszeni goście będą dyskutować zarówno o skutkach społecznych transformacji, na temat ekonomicznego aspektu działalności firm współpracujących z górnictwem oraz wyzwaniach technologicznych w zamykanych kopalniach. Podczas konferencji zostaną omówione możliwości przeobrażania zamykanych zakładów górniczych w przedsiębiorstwa wytwarzające i magazynujące zieloną energię.

Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku bardziej zielonej i przyjaznej klimatowi jest jednym z najważniejszych zadań, jakie określiła Unia Europejska. Stanowi to jednak szczególne duże wyzwanie dla regionów górniczych i chodzi zarówno o wyzwania technologiczne, jak i społeczne czy ekonomiczne. Proces transformacji obejmuje także likwidację infrastruktury wyrobisk dołowych oraz zabudowy powierzchniowej, a także szereg niezbędnych działań zmierzających do restytucji środowiska naturalnego i zabezpieczenia obszaru kopalni przed zagrożeniami, które mogą występować po zakończeniu eksploatacji.

Celem Konferencji jest również wykorzystanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego zgodnie z wytycznymi Zielonego Ładu – zalecenia dla interesariuszy procesu.

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty techniczne KOMTECH.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn