Program
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych

10-12 października 2022 r.

10 października 2022 r.

9.00-10.00        Rejestracja uczestników

Sala bankietowa

10.00-10.15        Powitanie Uczestników – Dariusz Prostański, Dyrektor ITG KOMAG

10.15-10.30        Wystąpienie Piotra Pyzika, Podsekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

10.30-11.00        Panel dyskusyjny „Polska-Afryka – strategiczna współpraca sektora górniczego i OZE” panel z udziałem przedstawicieli krajów Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Środkowej Afryki, Gwinei, Algierii, Togo

12.00-12.30        Briefing prasowy

12.30-14.00        Obiad

14.00-14.15        Uroczyste otwarcie Konferencji

14.15-14.30        Prezentacja działalności the European Association for Storage of Energy

14.30-14.50    Uwarunkowania społeczno-gospodarcze transformacji w polskich regionach węglowych – Adam Drobniak, główny twórca i koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej

14.50-15.50       Panel dyskusyjny – Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych – panel z udziałem przedstawicieli nauki

15.50-16.00        Przerwa kawowa

16.00-16.15    Transformacja energetyczna w Niemczech – Krzysztof Tajduś, IMG PAN

16.15-17.45        Panel dyskusyjny – Śląski System Magazynowania Energii – formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki nisko – i zeroemisyjnej – panel z udziałem władz samorządowych Śląska

19.45-20.00       Prezentacja Strategii ITG KOMAG na lata 2022-2030

20.00                Uroczysta kolacja

11 października 2022 r.

7.00-9.00          Śniadanie

Sala bankietowa

9.00-9.45    Miejski agregator sieci – studium przypadku: Kopenhaga – prezentacja IBM

9.45-10.30    Monitoring energetyki rozproszonej w gminie Ochotnica – prezentacja AGH

10.30-10.45    Przerwa kawowa

10.45-12.15    Panel dyskusyjny  – Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – prowadzenie Piotr Olczak IGSMiE PAN

12.15-12.35    Energetyka rozproszona w działaniach Klastra Zielone Podhale – podsumowanie z perspektywy Śląskiego Systemu Magazynowania Energii

12.35-12.55    Założenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji – wystąpienia przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

12.55-13.15    Program rozwoju ZDK-KOMAG w kierunku KOMAG-Energia – prowadzenie

13.15-14.30        Obiad

14.30-16.00        Sprawiedliwa Transformacja Terenów Pogórniczych – transformacja energetyczna

 1. Przegląd rozwiązań hybrydowych systemów magazynowania energii połączonych z odnawialnymi źródłami energii – Piotr Hylla, Bartosz Polnik, Przemysław Deja, Wojciech Kurpiel, ITG KOMAG, Tomasz Trawiński – Politechnika Śląska
 2. Magazynowanie energii z wykorzystaniem sprężonego powietrza – Krzysztof Kaczmarczyk, Piotr Dobrzaniecki
 3. Przydomowy wolnoobrotowy kinetyczny magazyn energii – propozycja rozwiązania – Sebastian Janas
 4. Znaczenie badań i certyfikacji jednostek wytwórczych w ITG KOMAG dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii – Andrzej Figiel, Andrzej Niedworok, ITG KOMAG
 5. Optymalizacja kosztowa zakupu energii przez zaprojektowanie i implementacja systemu zarządzania energią EMS w oparciu o przemysłowy i wielkoskalowy magazyn energii – Andrzej Lechowicz, Kamil Talar, NRG Project Sp. z o.o.
 6. Zagrożenia stwarzane przez akumulatory i magazyny energii oraz metody ich neutralizacji – Jacek Świątek, APS Energia S.A.

16.00-16.15        Przerwa kawowa

16.15-18.00        Nowatorskie ekosystemy (hałdy węgla) zwiększające bioróżnorodność miejsko-przemysłowego krajobrazu – prowadzenie dr hab. Gabriela Woźniak, prof UŚ

 1. The role of meadow (hey meadow) in Ecosystem services of the urban-industrial landscape – Lynn Besenyei
 2. The dendrochemistry in trees, shrubs, and dicots concerning adaptation to different habitat conditions – José Miguel Olano Mendoza
 3. Cell wall changes occur under habitat constraints, as adaptation strategies of plants examples – Ioannis- Dimosthenis Adamakis
 4. How much does climate matter in plant biotic relations, plasticity and adaptations? – Jaime Madrigal-González
 5. Soil Respiration and Abiotics- What we do know about Novel Ecosystems – Jawdat Bakr
 6. Spontaneous succession as an effective restoration tool for biodiversity in Central European minig sites – Robert Tropek
 7. The diversity of arbuscular fugy diversity on post-minerla excavation sites – Erica Lumini, Franco Magurno

19.00                  Kolacja w pubie

12 października 2022 r.

7.00-9.00         Śniadanie

9.00-11.45        Spotkania B2B

11.45-12.00      Podsumowanie i zamknięcie konferencji